Zväz vojakov Slovenskej republiky

Prijatie jubilantov

12 júla, 2022

Vo štvrtok 29. júna 2022 pripravila  rada klubu neformálne priateľské stretnutie spojené s pohostením pre narodeninových jubilantov.

Menom klubu sa pozvaným jubilantov prihovoril predseda pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH, ktorý im poďakoval za celoživotnú obetavú prácu v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj mesta a regiónu Banskej Bystrice.

Na záver slávnostného príhovoru prevzali oslávenci z jeho rúk Srdečné blahoželania a krásne ruže.

Počas posedenia sa účastníci navzájom poinformovali o svojich osobných i rodinných aktivitách, v.č. spomienok na roky spoločne prežité vo vojenskej rovnošate v rámci profesionálnej služby v ČSĽA a následne v Armáde SR.

 

Loading