Zväz vojakov Slovenskej republiky

Príbeh Dalimíra Žarnovického v SNP

31 augusta, 2022

Slovenské národné povstanie malo silnú spojitosť aj s mestom Sereď. V rámci pietnej spomienky na 78. výročie vypuknutia SNP , konanej dňa 30. augusta 2022, vzdali prítomní hostia hold aj partizánovi Dalimírovi Žarnoviskému, ktorý je pochovaný na mestskom cintoríne. Spolu s ním v spoločnom hrobe odpočíva aj ďalší, iba 15 ročný neznámy partizán.  
Dalimír Žarnovický  pochádzal z Uhrovca. Narodil sa v roku 1923 v rodine evanjelického farára a vyštudoval Štátne československé reálne gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne v triede triednej profesorky Miloslavy Tučkovej. (zdroj: XIX. výročná správa štátneho československého reálneho Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne za školský rok 1936-37: II. B trieda, dostupné na internete). Po vypuknutí SNP sa viac ako dvesto občanov obce Uhrovec pridalo k partizánskej brigáde Jána Žižku, ktorá mala štáb na Jankovom vŕšku. Dalimír Žarnovický bol medzi nimi a stal sa príslušníkom 10. práporu pod velením kapitána Vladimíra Žalmana. Po potlačení SNP viedol 10. prápor bojové akcie v sústavnom pohybe a v rozptýlených menších skupinách. Nemecké velenie však začalo 22. novembra 1944 generálny útok. Zo všetkých strán – od Trenčína, Bánoviec nad Bebravou, Ilavy, Novák, Topoľčian a Prievidze zaútočili početné jednotky nemeckých vojsk s delostrelectvom a obrnenými transportérmi.
V bojoch na Považskom Inovci, kde sa prápor dostal do úplného obkľúčenia zajali Dalimíra Žarnovického príslušníci SS a eskortovali ho do koncentračného tábora v Seredi. (Zdroj: MUDr. Rozália Barátová – Občania Prašíc a II. svetová vojna 1939 – 1945, z publikácie Vladimír Žalman – Spomienky na SNP 1944, Vyšné Hágy 1964). V Seredi sa nacisti pod velením Aloisa Brunnera vyžívali v mučení väzňov, ktorých po krutých výsluchoch prinášali na nemocničné ošetrenie. Žarnovický mal poranenú nohu. 17. 12. 1944 ho odvliekli z baraku s tvrdením, že ho vezú do nemocnice. Pri plote tábora ho však zavraždili (zdroj Vzdelávacia pomôcka „Pracovný tábor Sereď“, katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017).  Jeho rodinu nikto neinformoval, a tak ho jeho matka Augusta Žarnovická r. Križanová hľadala prostredníctvom inzerátu v novinách Pravda, ktoré vyšli 8.7.1945. V Osobnom vestníku Československého ministerstva národnej obrany z 24.7.1948 bol Dalimírovi Žarnovickému priznaný charakter československého partizána podľa zákona č. 34/1946 Sb. V Seredi na cintoríne je pochovaný v spoločnom hrobe spolu s neznámym 15-ročným partizánom. Jeho meno uvedené medzi obeťami SNP na pamätnej tabuli pamiatke občanov padlých v SNP na budove bývalého Miestneho národného výboru, dnes Múzea v Uhrovci, aj pamätnej tabuli Obetiam SNP pri vchode do  tamojšieho evanjelického kostola.
Zväz vojakov SR – klub Sereď a miestna organizácia SZPB vyvinuli pri príležitosti 78. výročia SNP iniciatívu a renovovali hrob Dalimíra Žarnovického na seredskom cintoríne ako výraz úcty k jeho obeti.

Loading