Prezídium, komisie, ZR

Prezídium

prezident                       pplk.v.v. Ing. BITERA Eugen

lefón:                              0904 517 115

e-mail:                             prezident.zvazvojakov@gmail.com

1.viceprezident             genpor.v.v. Ing. VOJTEK Peter

telefón:                           0903 824 221

e-mail:                             gen.vojtek@gmail.com

 2.viceprezident             plk.v.v. Ing. PAULECH Ján

telefón:                           0904 782 969

e-mail:                             paulech.jan@gmail.com

tajomník                        pplk.v.v. PhDr. MJARTAN  Marián

telefón:                           0905 660 238

e-mail:                           zvazvoj@gmail.com

tlačový hovorca           pplk.v.v. Mgr. Ing. JAVORÍK Štefan

telefón:                           0903 391 477

e-mail:                             stjavor@gmail.com

člen Prezídia ZV SR   

mjr. JUDr. ANDRÁŠ Štefan

telefón:                           0948 848 100

e-mail:                            stefan.andras@mil.sk

kpt. JUDr. TOMA  Peter

telefón:                           0905 656 699

e-mail:                            peter.toma13@gmail.com

pplk. v.v. MUDr. Malay Miroslav

telefón:                           0915 899 040

e-mail:                           miroslav.malay@gmail.com

pplk. v.v.  Ing. Bašista Juraj

telefón:                           0903 615 096

e-mail:                             vermic@condornet.sk

 

Komisia pre medzinárodné vzťahy

predseda:                     plk.v.v. Ing. PAULECH Ján

telefón:                           0904 782 969

e-mail:                             paulech.jan@gmail.com

členovia komisie:

plk.v.v.Ing.  HAJNAL Zoltán

telefón:                           0903 054648

e-mail:                             zolihajnal@gmail.com

plk.Ing.  MARTINKO Ján

telefón:                           0907106174

e-mail:                             martinko.liptov@gmail.com

pplk.v.v.Ing. URBAN Ondrej

telefón:

e-mail:                            email.urbanondrej@hotmail.com

pplk. Ing. Igor ŠTEFKO

telefón:                           0905840463

e-mail:                             igor.stefko@mil.sk

igst@atlas.sk

voj. LIETAVA Dominik

telefón:                           0949 284 601

e-mail:                             dominik.lietava@gmail.com

 

Komisia pre riešenie sociálnych vecí

predseda:                       pplk. v.v. Ing. BAŠISTA Juraj

telefón:                           0903 615 096

e-mail:                           vermi@condornet.sk

tajomník:                      pplk. Ing. JENČO Ľubomír

telefón:                           0903 606 895

e-mail:                           vermi@condornet.sk

členovia komisie:

plk.v.v. RSDr. KOLEN Milan

telefón:                           0904 089 940

e-mail:                           milan.kolen50@gmail.com

mjr. Ing. VRBENSKÝ Alexander

telefón:                           0904 418 064

e-mail:                          alexander.vrbensky@gmail.com

 

Zdravotná komisia

predseda:                       pplk. v.v. MUDr. Malay Miroslav

telefón:                           0915 899 040

e-mail:                           miroslav.malay@gmail.com

členovia komisie:

plk.v.v. MUDr. DOBROVOLSKY Ján

telefón:                           0915 901 425

e-mail:                           dobrovolsky@gecom.sk

plk. v . v. MUDr. BOČKAI Bohuslav

telefón:                           0907 555 941

e-mail:

pplk. v . v. MUDr.  ŠUŠOL Ľubomír

telefón:                           0905 908 766

e-mail:                           anna.susolova@centrum.sk

plk. v . v. Dr.  HÁL František

telefón:                          0907 199 913

e-mail:                           ferohal@seznam.cz

 

Kontrolná komisia ZVSR

predseda:                       pplk. v.v. Ing. MATEJKOV Milan

telefón:                           0905 496 516

e-mail:                           milan.matejkov@gmail.com

členovia komisie:

plk.v.v. MUDr. František Fajmon

telefón:                           0908115639

e-mail:                              frantisekfajmon@gmail.com

pplk.v.v.Ing. Jozef Šamaj

telefón:                           0908594605

e-mail:                             jozef.samaj@gmail.com

Predsedníctvo Zväzovej rady Zväzu vojakov SR

predseda:                        pplk.v.v. HLOCH Mojmír

telefón:                           0905 918 935

e-mail:                            mhloch52@gmali.com

podpredseda:               pplk.v.v. Ing. CHYLA Ján

telefón:                           0948 432 013

e-mail:                             jan.chyla54@gmail.com

podpredseda:           pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK Ján

telefón:                          0905 644 347

e-mail:                           kvd.topolcany@gmail.com

Kluby Zväzu vojakov SR

Klub Banská Bystrica

predseda                         pplk.v.v. Ing. HLOCH Mojmír

telefón:                           090 918 935

e-mail:                            mhloch52@gmail.com

Klub Bardejov

predseda                         Ing. ŠNYR  Ján

telefón:                           0905 278 551

e-mail:                            snyr.jan@gmail.com

Klub Brezno

predseda                      pplk.v.v.Ing. NEUPAUER Vladimír

telefón:                         0907 403 737

e-mail:                         vl.neupauer@pobox.sk

 

Klub Dolný Kubín

predseda                         pplk.v.v. Ing. STIERANKA Štefan

telefón:                            0918 452 033

e-mail:                         stieranka.s@centrum.sk

 

Klub Horná Nitra

predseda                         mjr. Ing. BREHOVSKÝ Karol

telefón:                            0907 481 130

e-mail:                            karol.brehovsky@mil.sk

 

Klub Humenné

predseda                         mjr.v.v. CIBULÁŠ Vladimír

telefón:                           0904 907 560

e-mail:                            vladimir.cibulas@gmail.com

Klub Kežmarok

predseda                         pplk.v.v. Ing. ŽÁČIK Jozef

telefón:                           0908 874 598

e-mail:                            jozef.zacik.kk@centrum.sk

Klub Košice

predseda                         pplk.v.v. Ing. PINKA Štefan

telefón:                            0910 909 315

e-mail:                            stefan.pinka@gmail.com

Klub Levice

predseda                         plk.gšt.v.v. Ing. HEBERT Vladimír

telefón:                           0949 518 059

e-mail:                            hebertko@gmail.com

Klub Martin-Podháj

predseda                          pplk.v.v. Ing. SURMAN Josef

telefón:                             0904 999 602

e-mail:                                surman.josef@gmail.com

Klub Martin-SEVER

predseda                         pplk.v.v. RSDr. LOVÁS Jozef

telefón:                           0902 089 639

e-mail:                            jozinko.lovas@centrum.sk

Klub Michalovce

predseda                         pplk.v.v. MUDr. DOBROVOLSKÝ Ján

telefón:                           0915 901 425

e-mail:                            dobrovolsky@gecom.sk

 

Klub Nitra

predseda                         mjr.v.v. Ing. Mgr. ŠKROVÁNEK Štefan

telefón:                           0905 641 097

e-mail:                            Stefan.Skrovanek@minv.sk

 

Klub Nitra-Zobor

predseda                        pplk. v.v. Ing.LUSPAJ Pavel

telefón:                           0903 889 487

e-mail:                             luspaj@centrum.sk

Klub Nové mesto n/V

predseda                         pplk.v.v. RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil

telefón:                            0914 191 895

e-mail:                            kifotsirkk@gmail.com

 

Klub Pezinok

predseda                         plk.v.v. Ing. PITOŇÁK Julián

telefón:                           0905 291 425

e-mail:                            julianpitonak@zoznam.sk

Klub Piešťany

predseda                         plk.v.v. Ing. SVETLÍK Jozef

telefón:                           0902 816 099

e-mail:                            svetlikj@t-network.sk

Klub Poprad

predseda                         pplk.v.v Ing. OVŠÁK Václav

telefón:                           0905 368 152

e-mail:                            vaclav.ovsak@gmail.com

Klub Pov.Bystrica

predseda                         npráp.v.v.  BAŘINKA František

telefón:                           0908 492 220

e-mail:                            zvpbrasov@gmail.com

Klub Prešov

predseda                         pplk.v.v. Ing. PALAI Marián

telefón:                           0903 496 822             

e-mail:                            ing.palai@centrum.sk

Klub Prievidza

predseda                         pplk.v.v. Mgr. MICHALOVIČ Miroslav

telefón:                           0918 900 448

e-mail:                             michalovic.miroslav.pd@gmail.com

prievidza@zvazvojakov.sk

Klub – Ružomberok

predseda                         pplk.v.v. Ing. CHYLA Ján

telefón:                           0948 432 013

e-mail:                         jan.chyla54@gmail.com

Klub Sereď

predseda                         pplk.v.v. Ing. Urban Ondrej

telefón:                            0914 398 890, 0905 517 462

e-mail:                            urbanondrej@hotmail.com

Klub Spišská Nová Ves

predseda                         pplk.v.v. Ing. JANÍČEK Ladislav

telefón:                           0911 400 598

e-mail:                            laco.janicek@gmail.com

Klub Topoľčany

predseda                         pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK   Ján

telefón:                           0905 644 347

e-mail:                            kvd.topolcany@gmail.com

Klub Trenčín

predseda                       plk. .v.v. Ing. SKYBA Ján

telefón:                           0902 806 391

e-mail:                            vojenvetn@gmail.com

jan.skyba@centrum.sk

Klub Trenčín – silový trojboj

Predseda                          npor. Ing. DUBNÝ Juraj

Telefón:                            0960 406 261

e-mail:                              Juraj.dubny@mil.sk

Klub Zvolen

predseda                         pplk.v.v. Ing. KOSA Bohumil

telefón:                           0902 524 345

e-mail:                            bohuskosa@gmail.com

Klub Zvolen – HRON

predseda                         slob. ŠIPULA Peter

telefón:                            0911 549 999

e-mail:                            zvsr.klubhron@gmail.com

Klub Žilina

predseda                         plk.v.v. RSDr. DROTÁR Juraj

telefón:                           0904 576 204

e-mail:                            juraj.drotar@hotmail.com