Zväz vojakov Slovenskej republiky

Predvianočné posedenie v Seredi

14 decembra, 2022

Zväz vojakov SR – klub Sereď koncom roka už tradične organizuje pre svojich členov predvianočné posedenie. Tento rok pripadla táto obľúbená aktivita na sobotu 10.12.2022. V Dennom centre pre seniorov v Seredi sa stretlo takmer 30 bývalých kolegov, priateľov a ich rodinných príslušníkov. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban privítal hostí a poďakoval Dennému centru pre seniorov, najmä pani Biháriovej za prípravu príjemného prostredia. Poďakovanie patrí aj pani Urbanovej za pomoc pri organizačnom zabezpečení akcie, ako aj pani Mosnej, Mudrochovej, Vadovičovej a Hodálovej, ktoré prezentovali svoje pekárske umenie a prispeli k pohosteniu chutnými pagáčikmi a zákuskami. Po krátkej informácii predseda klubu o záveroch 16. zasadnutia Zväzovej rady, ktoré sa uskutočnilo 23.-24.11.2022 v Prešove, nasledovalo odovzdanie ocenení Zväzu vojakov SR. Pplk. v. v. Ing. Jozef Ďurica a plk. v. v. Ing. Jozef Bábik boli za aktívnu činnosť v prospech klubu vyznamenaní hviezdou ZV SR. Čestné uznanie ZV SR prevzal kpt. v. v. Štefan Vadovič a mjr. v. v. Ladislav Mosný za aktívnu účasť na príprave akcií klubu. Predseda klubu využil túto príležitosť aj na to, aby odovzdal pamätné listy jubilantom plk. v. v. Ing. Jánovi Dreveňákovi a plk. v. v. Ing. Jozefovi Bábikovi, ktorí tento rok oslávili okrúhle jubileá. Potom si už všetci pochutnávali na chutnom jedle a pri dobrom víne spomínali na roky strávené vo vojenskej rovnošate. Pri spomínaní poskytla inšpiráciu aj prezentácia fotografií z akcií klubu, ktorú predseda klubu pripravil.  Hostia sa bavili až do večera a domov odchádzali s dobrou náladou. Veríme, že na budúci rok bude účasť členov klubu ešte hojnejšia.

Loading