Zväz vojakov Slovenskej republiky

Predseda ZV SR Klub Pezinok odovzdal ocenenia

26 novembra, 2023

        Predseda klubu, v priebehu rokovania 18. zasadnutia Zväzovej rady ZV SR (Hotel Granit Tatranské Zruby, 23. – 24.novembra 2023), odovzdal klubové ocenenie – pamätnú plaketu klubu – nasledujúcim osobám:

  1. Pamätná zlatonosná plaketa:

–        plk. v.v. Ing. Ján MOKOŠ, bývalý riaditeľ Hotela Granit Tatranské zruby, resp. primátor mesta Vysoké Tatry

2)     Pamätná  staro mosadzná plaketa klubu:

–        plk. v.v. Ing. Vladimír HEBERT, predseda ZR ZV SR, predseda klubu Levice

–        mjr. v.v. Ing. Jaroslav PETÖ, člen ZR, predseda klubu Košice

–        pplk. v.v. Ing. Mojmír HLOCH, člen ZR, predseda klubu Banská Bystrica

–        pplk. v.v. PhDr. Marián MJARTAN, poverený tajomník ZV SR

–        Michal AMBROŽ, riaditeľ Hotela Granit Tatranské zruby

Loading