Zväz vojakov Slovenskej republiky

Predseda klubu privítal prítomných po dvojročnej odmlke

1 augusta, 2022

Tohtoročný apríl bol prívetivý, po dlhom období plnom obmedzení súvisiacich so šírením ochorenia covid-19 nám dovolil pripraviť opäť členskú schôdzu tak, ako sa patrí. Uskutočnila sa vo štvrtok 21. Zhodnotili sme na nej činnosť nášho klubu od poslednej členskej schôdze, no hlavne – stretli sme sa.

Po otvorení schôdze sme si minútou ticha uctili pamiatku kolegov, ktorí nás opustili v rokoch 2020 – 2022. V tomto období sme sa rozlúčili s pplk. v. v. Ing. Jozefom Ďurkovičom, plk. v. v. Ing. Vladimírom Repčíkom, pplk. v. v. Jánom Čechvalom, npráp. v. v. Jánom Ješkom, plk. v. v. Ing. Jozefom Dvorštiakom, plk. v. v. Jánom Lovičom, npráp. v. v. Štefanom Psotným, pplk. v. v. Horstom Hiadlovským, mjr. v. v. Pavlom Weinholdom, plk. v. v. Ing. Jozefom Kufelom, pplk. v. v. Mgr. Ing. Štefanom Javoríkom a kpt. v. v. Vladimírom Kedrom.

Pokiaľ ide o našu činnosť v dvojročnom koronakrízovom období, treba povedať, že náš klub mal naplánované množstvo akcií, ale buď sme ich vôbec nemohli realizovať, alebo sme ich zabezpečili len vo veľmi komorných podmienkach s dovoleným počtom ľudí. Príčinou boli známe protipandemické opatrenia, ale aj opravy, ktoré prebiehali v budove klubu. Napríklad členskú schôdzu k 25. výročiu založenia klubu sme pripravovali päťkrát. Nakoniec sme si výročie klubu pripomínali a odovzdali našim členom pamätné medaily niekoľkokrát po sebe, po častiach, takpovediac individuálne. Taktiež na spomienkových akciách k výročiam sme sa vzhľadom na opatrenia zúčastňovali v obmedzenom počte.

V priebehu schôdze sme tiež odovzdali ocenenia klubu našim jubilantom. Ocenení boli: npráp. v. v. Michal Struhárik (90. rokov), pplk. v. v. Ing. Jozef Kováčik, pani Zdenka Lukášová, pplk. v. v. Ing. Peter Stančík, pplk. v. v. Ing. Ľubomír Fuska, plk. v. v. doc. PhDr. René Pawer, CSc. (70. rokov).

Súčasťou členskej schôdze bola i voľba predsedu a rady klubu, kontrolnej komisie a delegátov na 10. snem Zväzu vojakov SR. Po prijatí uznesenia nasledovalo občerstvenie a posedenie pri harmonike. Na záver predseda klubu poďakoval členom klubu za aktívnu účasť na schôdzi.

KK
Foto: -bej-

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.