Zväz vojakov Slovenskej republiky

Predpokladané založenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Pezinku

26 augusta, 2023

        Dňa 27.07.2023 prijal primátor mesta Pezinok  JUDr. Roman Mács genmjr. v.v. Ing Petra Novotňáka  (predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika), genpor. v.v. Ing. Petra Vojteka  (predseda Klubu generálov SR a 1.viceprezident ZV SR)  a plk. v.v. Ing. Milana Viglaského.

Pán primátor má v úmysle v meste Pezinok vytvoriť klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. V súčasnej dobe je  v SR 18 miestnych klubov, v Pezinku by bol 19.tý. Všetko o tejto spoločnosti nájdete na webovej stránke mrstefanik.sk vrátane prihlášky. Pán primátor má v úmysle dňa 28.10.2023 na ustanovujúcej schôdzi vytvoriť už spomínaný klub. Svoj úmysel vytvoriť Spoločnosť M.R.Š. pripomenul účastníkom priateľského posedenia v objekte OÚ Pezinok, po ukončení pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia SNP.

Pripravil: Stanislav Šimon, fotografie: Milan Viglaský

Loading