Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pravidelné stretnutie absolventov VVŠ odbor RVD – „PEZINOK 2023“

12 septembra, 2023

      Pod záštitou ZVÄZU VOJAKOV SR KLUB PEZINOK sa v dňoch 08.-10.09.2023 uskutočnilo pravidelné septembrové česko – slovenské stretnutie absolventov odboru  RVD (Raketové vojsko a delostrelectvo)  VVVTŠ Martin (1977 – 1979),  VVŠ PV LS Vyškov na Moravě  (1979 – 1981), „Pezinok 2023“.

      Úvodom krátka prechádzka do histórie. Delostrelectvo alebo artiléria (z francúzkeho artillerie) je zložka vojsk vyzbrojená hlavne delami alebo raketometmi. Delostrelectvo sa vyčlenilo spomedzi ostatných druhov vojsk takmer okamžite po vzniku prvých ťažkých strelných zbraní v priebehu 14. storočia. 15. január je Dňom  delostrelectva a raketového vojska (viaže sa k významnej bitke 2. svetovej vojny a to bitke pri poľskom mestečku Jaslo 15. januára 1945). Mnohí vojvodcovia a svetoví politici v čase masívneho nasadenia delostrelectva zdôrazňovali, že delostrelectvo je Bohom vojny. Delostrelectvo nie je reliktom minulých vojen, ale naopak budúcnosťou pri vedení bojovej činnosti. Dnes sa to jasne ukazuje na spôsobe boja oboch strán ukrajinského konfliktu, ktorý potvrdzuje toto historické tvrdenie. Samozrejme, dochádza k prepojeniu s modernými prostriedkami, ako sú drony, ktoré možno využiť na navedenie paľby a vyhodnotenie jej účinku v cieli, alebo prostriedky elektronického boja, ktoré sú schopné lokalizovať nepriateľa pomocou vyžarovania rádiostaníc či mobilných telefónov. Pri stretnutí technologicky vyspelých armád v konflikte vysokej intenzity, aký dnes vidíme na Ukrajine, je pôsobením delostrelectva spôsobená drvivá väčšina strát.

      Priebeh stretnutia sa uskutočnil podľa dopredu pripraveného programu. Účastníci stretnutia boli ubytovaní v malebnom prostredí hotela Kriser Pezinok, Tehelná č.  4, kde im bola majiteľmi vytvorená skoro rodinná atmosféra okorenená jedlom, regionálnym vínom a slovenskými domácimi destilátmi. Stretnutie Pezinok 2023 bolo tematicky zamerané na zoznámenie s činnosťou ZV SR Klub Pezinok, bohatou históriou a krásami kráľovského mesta Pezinok, ktoré si tento rok pripomenulo 376. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.

      Účastníci stretnutia  trávili piatkový podvečer príjemným posedením spomínaním na rok, ktorý sa nevideli od „Stretnutia Rokycany 2022“, ktoré bolo venované Vojenskej histórii čsl. v období od vzniku ČSR po rozpad ČSFR. V sobotu bola realizovaná hlavná časť celodenného programu, ktorý bol zameraný najmä na históriu Pezinka a tým,  čím je  Pezinok známy aj za hranicami mesta a Slovenska.  Jeseň sa nesie v znamení zberu úrody a osláv s ním spojených. A práve zber hrozna, výroba vína a vinárstvo ako také, má u nás bohaté tradície. Nie nadarmo sa hovorí,  že víno je staré ako ľudstvo samo. V súčasnosti existuje na Slovensku 6 vinohradníckych oblastí, jednou z nich je Malokarpatská oblasť, ktorá je historicky najstaršou oblasťou. A práve výnimočnú chuť týmto vínam dodáva výborná poloha a jedinečná mikroklíma Malokarpatskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. Pestuje sa tu veľmi veľa skvelých odrôd. Doobedňajší program bol realizovaný v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Účastníkov stretnutia doslova uchvátila nová a nezabudnuteľná zážitková expozícia múzea – emotívny príbeh vinára zo 17. storočia Jozefa Janáča. Nemenej zaujímavé boli aj ďalšie vystavené muzeálne predmety, najväčšia zbierka lisov v Európe a dejiny vinárstva pod Malými Karpatami.

      Popoludňajší program začal prehliadkou Šimák Zámku Pezinok, pôvodne vodného hradu s dvojitými múrmi a vodnými priekopami, ktorý bol vo svojich začiatkoch, v 13. storočí, sídlom veľmožov zo Svätého Jura a Pezinka. V roku 1930 predali Pálffyovci hrad mestu. Do súčasnej podoby prestavala zámok rodina Šimáková. Po pútavej prehliadke zámku, zoznámení sa z históriou,  galériou umeleckého skla a expozíciou motoriek JAWA sa účastníci stretnutia kontinuálne premiestnili do Zámockého vinárstva, kde absolvovali najviac očakávanú časť sobotňajšieho hlavného a náročného programu – degustácia 6 vzoriek vín (plus dve vzorky) z edície Roman Janoušek. Boli zoznámení s históriou Zámockého vinárstva, v ktorom sa všetky druhy vína „rodia v takmer tajomných pivničných priestoroch Pezinského zámku“. Prehliadli si i zákulisie prevádzky. Po jedinečnom degustačnom  zážitku, ktorý pohladil všetky zmysli a krátkej prechádzke mestom bol hlavný program ukončený v hoteli, priateľským posedením.

      Všetci zúčastnení hodnotili sobotu ako náročnú, ale príjemne strávenú v kruhu priateľov a pozitívne kvitovali nové poznatky, ktoré získali o histórii Pezinka, vinárskej histórii mesta a Malokarpatského regiónu. Domov odchádzali príjemne unavení, plní zážitkov, ale dobre naladení. Už teraz sa tešia na „Stretnutie Praha 2024“, ktoré sa uskutoční v dňoch 10. – 12. septembra 2024. Pravidelné septembrové stretnutie absolventov Vojenskej vysokej veliteľsko technickej školy, odbor RVD len potvrdilo, že vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú mimoriadne dobré a špeciálne.

     Za veľmi pekné chvíle v Pezinku patrí poďakovanie vlastníkom a zamestnancom hotela Kriser, Malokarpatského múzea v Pezinku (Monike Chvostekovej  a Denisovi Krajčovičovi), Šimák Zámku Pezinok (Darine Očkajákovej) a Zámockého vinárstva (najmä Romanovi Janouškovi, ale aj  Marekovi Nemčekovi a  Petrovi Prutkayovi).

Pripravil: Stanislav ŠIMON, foto: Peter KUDĚLA, Karol PAULIČKA

 

 

 

Loading

Priložené dokumenty