Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pracovne stretnutie s veliteľom 115.to Viničné

13 marca, 2024

      Dňa 13. marca 2024 o 09.00 hod. vykonali členovia Rady klubu ZV SR Klub Pezinok (Stanislav ŠIMON, Ján BIŽ, Peter MARČEK a Milan VIGLASKÝ) pracovné stretnutie s kpt. Ing. Dominikom TYBORom, veliteľom 115.to Viničné. Ciele pracovného stretnutia:

  1. Odovzdanie pozvánok na Slávnostné zhromaždenie k 30 výročiu založenia klubu veliteľovi a zástupcovi veliteľa 11. bVzS Nitra.
  2. Zabezpečenie pietnych aktov v meste Pezinok a Senec.
  3. Zabezpečenie čestnou strážou Slávnostného zhromaždenia k 30. výročiu založenia klubu dňa 10. mája 2024 v PKC Pezinok.

Ciele pracovného stretnutia boli splnené. Pri tejto príležitosti ocenilo vedenie klubu kpt. Ing. Dominika Tybora pamätnou zlatonosnou plaketou klubu. Dôvod ocenenia: Za vzájomne prospešnú spoluprácu 115. to Viničné  so Zväzom vojakov SR Klub Pezinok.

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priateľskej pracovnej atmosfére.

 

Loading