Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás pplk.v.v. Mgr. Juraj RUJBR

9 augusta, 2023

Vážení priatelia,

Klub vojakov posádky Žilina z ľútosťou Vám oznamuje, že po ťažkej chorobe skonal 7.augusta 2023 vo veku 71 rokov pplk.v.v. Mgr. Juraj RUJBR, dlhoročný príslušník VVŠTTZ Žilina.
Smútočná rozlúčka z vojenskými poctami bude 11.8.2023 o 10,00 hod v Dome smútku na Starom mestskom cintoríne v Žiline.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Juraj Drotár
Predseda Rady Klubu vojakov Žilina

Loading