Zväz vojakov Slovenskej republiky

Poznávací zájazd členov ZV SR – klub Topoľčany.

17 augusta, 2023

Pred blížiacim sa 79. výročím SNP členovia ZV SR – klub Topoľčany 05.08.2023 navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici, zároveň sme navštívili Zámok Vígľaš a Zvolenský hrad. Zájazdu sa zúčastnilo 42 členov nášho klubu spolu s rodinnými príslušníkmi, s členmi JDS Prašice a členmi ZO SZPB Topoľčany.

Prvé naše zastavenie bolo v Kremničke pri  Pamätníku obetiam fašizmu (nazývaný aj Pamätník SNP). Mestská časť Banskej Bystrice – Kremnička má za sebou krutú a tragickú históriu. Práve tu sa počas druhej svetovej vojny odohral tzv. masaker v Kremničke, ktorý predstavuje sériu masových popráv, ktoré od 5. novembra 1944 do 17. marca 1945 uskutočnila nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy.

V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sme si znovu pripomenuli, že SNP je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín. S úctou a vďakou  spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, trpeli a prinášali obete pre náš dnešný život.

Detská lekárka MUDr. Rozália Barátová z obce Prašice napísala dve knihy: Hrdinovia z Prašíc padlí v I. svetovej vojne 1914 – 1918 a Občania Prašíc a II. svetová vojna 1939 – 1945, ktoré venovala múzeu SNP a odovzdala ich historikovi Mgr. Jurajovi Lepišovi PhD. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udelil MUDr. Rozálii  BARÁTOVEJ Čestné uznanie za zásluhy v boji proti fašizmu, za slobodu, za rozvíjanie odkazu SNP, za dlhoročnú aktívnu zväzovú činnosť, za spoluprácu. Minister obrany SR jej udelil Pamätnú medailu ministra obrany. Veľmi pútavý výklad o SNP nám urobil historik Mgr. Juraj Lepiš PhD.

Naobedovali sme sa v reštaurácii Bašta, kde sme si dopredu objednali obed, aby sme nestrácali čas a personálu uľahčili s jeho prípravou.

Po obede sme sa presunuli na Zámok Vígľaš, ktorý bol v 13.storočí sídlom rádu Templárov, hrad veľmi často navštevoval aj uhorský kráľ Matej Huňady, zvaný Korvín. Za vlády Uhorského kráľa Vladislava II. Jágelovského bol zámok kráľovským sídlom. Hrad bol postupne majetkom šľachtických rodov Raškayovcov, Csákyovcov a Esterházyovcov. V závere prehliadky zámku sme si pozreli aj predstavenie sokoliarov.

Poslednou našou zastávkou bola národná kultúrna pamiatka Zvolenský hrad. Pôvodné sídlo moci sa nachádzalo na ťažko prístupnom mieste, dnes známom ako Pustý hrad a preto sa kráľ Ľudovít I. rozhodol postaviť v rokoch 1360 – 1382 hrad nový. Pri histórii zámku netreba zabúdať ani na Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý sa v 15. storočí stal jedným z najmocnejších vojvodcov v Uhorsku a zámok bol jedným z jeho sídiel od roku 1440 do roku 1462. Zámok často navštevoval aj kráľ Matej Korvín so svojou manželkou Beatrix. Dnes sa v ňom nachádza Slovenská národná galéria, ktorá tu vystavuje svoje expozície.

Po krátkom občerstvení sme sa vydali na cestu do Topoľčian. Ráno sme vyrazili o 06,00 a vrátili sme sa o 19,30 hod.

Text Ján Poliačik, foto členovia klubu.

Loading