Zväz vojakov Slovenskej republiky

Potvrdili sme úzku spoluprácu s bývalými výsadkármi

12 marca, 2023

Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Štefana Baniča Bratislava pripravil na 4. marca 2023 svoju výročnú členskú schôdzu. Konala sa v Kultúrnom dome v Rovinke a vojenskí výsadkoví veteráni na nej hodnotili výsledky práce svojho klubu za rok 2022. Na toto rokovanie boli pozvaní aj zástupcovia nášho novomestského klubu Zväzu vojakov SR. Medzi parašutistami nás v Rovinke reprezentovali pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Dr. Josef Putirka a pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA.

Hostí na výročnom rokovaní privítal predseda bratislavského klubu vojenských výsadkárov kpt. v z. Ladislav Hreha. Medzi nimi za Klub generálov SR genmjr. v. v. Ing. Jozefa Zadžoru, za Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika plk. gšt. v. v. Ing. Jozefa Takácsa, PhD., a Ing. Petra Matejčíka, CSc., a ďalej veliteľa 46. krídla Kuchyňa a delegácie klubov vojenských výsadkových veteránov zo Slovenska a Česka vedené predsedom prostějovského klubu genpor. v z. Ing. Ondrejom Páleníkom.

V úvodnom vystúpení predseda KVV Bratislava zdôraznil, že cieľom klubu je združovať bývalých príslušníkov výsadkových jednotiek a ich sympatizantov a upevňovať priateľstvo a spolupatričnosť výsadkárov pri rozvíjaní tradícií výsadkových jednotiek. V tomto priateľskom duchu sa niesla celá výročná členská schôdza a tiež jednotlivé diskusné príspevky.

Predseda klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík  zdôraznil, že nás spájajú nielen spoločné roky prežité v ozbrojených silách, ale spája nás aj spolupráca uskutočňovaná v súčasnej dobe. Členmi klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom sú aj členovia Klubu vojenských výsadkárov pplk. v. v. Ing. Ľubomír Dubeň, Evka Dolníková, Jozef Dolník, Vladimír Kavický. Spájajú nás tiež spoločné akcie, či už účasť na streleckých súťažiach na Slovensku, v Česku a Rakúsku, alebo prítomnosť na pietnych aktoch národnooslobodzovacieho boja našich národov, priateľské stretnutia na pochodoch po stopách 22. výsadkovej brigády v Prostějove a ďalšie aktivity. Záverom poprial vojenským výsadkovým veteránom veľa zdravia, síl pri napĺňaní náročných úloh, ktoré si vytýčili v pláne práce pri upevňovaní súdržnosti výsadkárov a rozvíjaní tradícií národnooslobodzovacieho boja našich národov, našich ozbrojených síl a výsadkového vojska.

Vo fotogalérii je aj snímka pamätného listu, ktorú novomestskému klubu ZV SR udelil minulý rok bratislavský klub vojenských výsadkárov.

Text: Kamil Krištofík
Foto: Jaroslav Kovář, archív ZV SR Nové Mesto nad Váhom

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.