Zväz vojakov Slovenskej republiky

Posedenie pri zabíjačke

27 novembra, 2022

       Podľa „Plánu činnosti na rok 2022“ Rada klubu Levice  organizovala klubové posedenie pri zabíjačke, ktoré sa uskutočnilo na Katarínu, 25.11.2022, v kultúrnom dome Drženice.

       Pohostenie zahájil predseda klubu plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír HEBERT s príhovorom a krátkym zhodnotením roka 2022. Následne sme vzdali úctu minútou ticha za členov klubu a bývalých kolegov, ktorí už nie sú tu medzi nami.

  Počas večera všetci mali možnosť pochutnať si na zabíjačkových špecialitách nášho „šéfkuchára“ mjr. v.v. Ing. Pavol MANDÚCHA (pečená klobása, hurka, zabíjačkové mäso). Pri spomínaní na úskalia vojenského povolania, úsmevných príbehov ale aj ťažkých časov, dozrel čas na porovnanie regionálnych červených a bielych vín členov klubu a zároveň našich sponzorov. Tak ako každý rok aj teraz bola k dispozícii Kronika klubu. V priebehu posedenia bola vylosovaná tombola s bohatými cenami. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a dúfame v ešte hojnejšiu účasť členov klubu.

   Poďakovanie patrí obci Drženice za poskytnutie priestorov, šéfkuchárovi, všetkým čo nám pomáhali a v neposlednom rade členom rady klubu a ich rodinným príslušníkom za zorganizovanie a vykonanie posedenia.

Loading