Zväz vojakov Slovenskej republiky

Posedenie pri guláši v Seredi

27 augusta, 2023

Členovia Zväzu vojakov zo Serede sa v sobotu 26. augusta 2023 stretli na ihrisku TJ Rozkvet v Strednom Čepeni na tradičnom posedení pri guláši SNP. Posedenia sa zúčastnilo 25 členov klubu s rodinami. Predseda klubu Ondrej Urban na úvod všetkých srdečne privítal a vyjadril potešenie, že sa podarilo stretnutie uskutočniť. Spomenul, že posedenie nie je iba príjemným spestrením voľných chvíľ členov klubu, ale aj spomienkou na Slovenské národné povstanie. Zároveň pozval členov na kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP, ktoré sa uskutoční 28.8.2023. Súčasťou jeho vystúpenia bolo aj odovzdanie čestného uznania za dlhoročnú spoluprácu v prospech Zväzu vojakov SR Michalovi Kupčíkovi a Slavojovi Vydarenému ako aj pamätného listu jubilantom Jozefovi Hodálovi, Slavojovi Vydarenému, Viliamovi Vachovi, Milanovi Galgócimu a Jozefovi Filipejemu. Výborný guláš tentokrát pripravil naslovovzatý odborník Ján Kuruc z TJ Rozkvet a prázdne misky svedčali o tom, že všetkým chutilo. Výdatne mu pomáhali členovia ZV SR – klub Sereď Milan Galgóci, Ladislav Ladics, Ladislav Kozmer a Ľuboš Ingeli. Poďakovanie patrí členovi o. z. TJ Rozkvet Stredný Čepeň Jozefovi Šipošovi za pomoc pri príprave priestorov, ako aj p. Oravcovej za chutné pagáčiky a zákusky  a p. Kataríne Urbanovej za pomoc k materiálnemu zabezpečeniu akcie. Po chutnom guláši pokračovala až do večerných hodín živá zábava spojená so spomínaním na spoločne prežité roky.

Text: Iveta Tóthová a Ondrej Urban
Foto: Mária Tóthová a Ondrej Urban

Loading