Zväz vojakov Slovenskej republiky

Posedenie pri guľáši KV Kežmarok

26 júna, 2023

Dňa 24.6.2023 sa členovia Klubu vojakov Kežmarok stretli v priestoroch Kynologického cvičiska v Kežmarku na spoločenskej akcií posedenie pri guľáši. Na úvod všetkých prítomných privítal predseda KV Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik. Po privítaní členov klubu a hosti nasledovalo odovzdanie ocenenia Hviezda Zväzu vojakov SR pre mjr. v.v. Ing. Jozef Gabčo a štnrtm. v.v. Ľubomír Mihálik. Pamätnú medailu Klubu vojakov Kežmarok si prevzali kpt. v.v. Ing. Mária Bačiková a slob. Bc. Ján Andráš v ďalšej časti boli odovzdané aj Čestné uznania Prezidenta ZV SR pre mjr. v.v. Ing. František Pospíšil a npor. v.v. Jozef Gabriš

Po oficiálnom zahájení a odovzdaní ocenení nasledoval voľný program, ktorý bol spestrený blahoželaním pre prítomných, ktorí oslavovali svoje meniny.

Výborný guľáš nám pripravil náš člen klubu a bývalý primátor mesta Kežmarok mjr. v.v. Ing. Igor Šajtlava za výdatnej pomoci našich členov pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik, pplk. v.v. JUDr. Milan Jeneček, mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej, mjr. v.v. Mgr. Slavomír Verešpej, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie posedenia členov KV Kežmarok. Na príprave guľášu sa materiálne podieľal aj súčasný primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA.

 

Loading