Zväz vojakov Slovenskej republiky

Posedenie klubu Sereď pri guláši

29 augusta, 2022

Členovia Zväzu vojakov zo Serede sa v sobotu 27. augusta stretli na ihrisku TJ Rozkvet v Strednom Čepeni na tradičnom posedení pri guláši SNP . Posedenia sa zúčastnilo viac ako 30 členov klubu s rodinami. Predseda klubu Ondrej Urban na úvod všetkých srdečne privítal a vyjadril potešenie, že sa podarilo stretnutie uskutočniť. Osobitne privítal zástupcu primátora Ľubomíra Veselického, ktorý prijal pozvanie rady klubu. Predseda klubu spomenul, že posedenie nie je iba príjemným spestrením voľných chvíľ členov klubu, ale aj spomienkou na Slovenské národné povstanie. Zároveň pozval členov na akcie, ktoré bývalých vojakov v najbližšom období čakajú.  Pozval ich na kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP, ktoré sa uskutoční 30.8.2022, Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň 2.9. – 4.9.2022 a výlet na Radvanský jarmok v Banskej Bystrici 10.9.2022. Súčasťou jeho vystúpenia bolo aj odovzdanie pamätnej medaile k 30. výročiu založenia Zväzu vojakov SR bývalému predsedovi klubu plk. v. v. Ing. Viliamovi Vachovi a najaktívnejším členom klubu  – pplk. v. v. Ing. Mariánovi Bartekovi a pplk. v. v.  Ing. Ľubomírovi Mičátkovi.

Výborný guláš tentokrát pripravil naslovovzatý odborník vojenský kuchár čatár Peter Švec a prázdne misky svedčali o tom, že všetkým chutilo. Výdatne mu pomáhali členovia ZV SR Marián Bartek, Ladislav Ladics a Ľuboš Ingeli. Poďakovanie patrí členom o. z. TJ Rozkvet Stredný Čepeň Jozefovi Šipošovi a Jozefovi Kušnírovi za pomoc pri príprave priestorov, ako aj p. Kataríne Urbanovej za príspevok k materiálnemu zabezpečeniu akcie. Živá debata o časom minulých aj súčasných trvala do večerných hodín a všetci účastníci si odchádzali domov spokojní.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.