Zväz vojakov Slovenskej republiky

Posedenie klubu Sereď pri guláši

29 augusta, 2022

Členovia Zväzu vojakov zo Serede sa v sobotu 27. augusta stretli na ihrisku TJ Rozkvet v Strednom Čepeni na tradičnom posedení pri guláši SNP . Posedenia sa zúčastnilo viac ako 30 členov klubu s rodinami. Predseda klubu Ondrej Urban na úvod všetkých srdečne privítal a vyjadril potešenie, že sa podarilo stretnutie uskutočniť. Osobitne privítal zástupcu primátora Ľubomíra Veselického, ktorý prijal pozvanie rady klubu. Predseda klubu spomenul, že posedenie nie je iba príjemným spestrením voľných chvíľ členov klubu, ale aj spomienkou na Slovenské národné povstanie. Zároveň pozval členov na akcie, ktoré bývalých vojakov v najbližšom období čakajú.  Pozval ich na kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP, ktoré sa uskutoční 30.8.2022, Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň 2.9. – 4.9.2022 a výlet na Radvanský jarmok v Banskej Bystrici 10.9.2022. Súčasťou jeho vystúpenia bolo aj odovzdanie pamätnej medaile k 30. výročiu založenia Zväzu vojakov SR bývalému predsedovi klubu plk. v. v. Ing. Viliamovi Vachovi a najaktívnejším členom klubu  – pplk. v. v. Ing. Mariánovi Bartekovi a pplk. v. v.  Ing. Ľubomírovi Mičátkovi.

Výborný guláš tentokrát pripravil naslovovzatý odborník vojenský kuchár čatár Peter Švec a prázdne misky svedčali o tom, že všetkým chutilo. Výdatne mu pomáhali členovia ZV SR Marián Bartek, Ladislav Ladics a Ľuboš Ingeli. Poďakovanie patrí členom o. z. TJ Rozkvet Stredný Čepeň Jozefovi Šipošovi a Jozefovi Kušnírovi za pomoc pri príprave priestorov, ako aj p. Kataríne Urbanovej za príspevok k materiálnemu zabezpečeniu akcie. Živá debata o časom minulých aj súčasných trvala do večerných hodín a všetci účastníci si odchádzali domov spokojní.

Loading