Zväz vojakov Slovenskej republiky

Poklonili sme sa umučeným odbojárom na Brezine

14 septembra, 2023

Pri pamätníku SNP v Údolí hrdinov na trenčianskej Brezine sme si 6. septembra 2023 pripomenuli 79 výročie Povstania. Vzdali sme úctu 69 protifašistickým bojovníkom, ktorých tu v rokoch 1944 – 1945 popravili. Na pamätníku je nápis „Ľudia bdite“ a na jeho zadnej strane môžeme čítať slová „Z utrpenia a smrti 69 bojovníkov proti fašizmu, zavraždených tu gestapom v rokoch 1944 – 1945, vyrástla naša sloboda. Česť ich pamiatke!“

Vo Vápenici, Širokom a Dušovej doline, ktorú v roku 1955 premenovali na Údolie hrdinov, popravili od 25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 gestapáci a ich domáci prisluhovači 69 partizánov, ilegálnych pracovníkov (z toho 11 z okresu Nové Mesto nad Váhom) a päť cudzích štátnych príslušníkov (Čech, Francúz, Maďar, Rakúšan a jeden z USA). Exhumačná komisia našla v máji 1945 v siedmich masových hroboch 69 zavraždených osôb, z toho 65 mužov a 4 ženy. Všetci boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení a ich telá niesli stopy po mučení.

Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili poslanec Národnej rady SR a rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jozef Habánik, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Ozbrojených síl SR, Zväzu vojakov SR a občianskych združení. Nechýbali ani žiaci základných škôl.

Na základe pozvania primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka sa na pietnej spomienke zúčastnila aj delegácia nášho Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom v zložení pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala a pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík. Za zvuku smútočného chorálu sme položili vence a kytice k pomníku umučených.

S príhovormi vystúpili poslanec mestského a krajského zastupiteľstva Tomáš Vaňo, poslanec NR SR a rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jozef Habánik a predseda Oblastnej organizácie SZPB v Trenčíne Miroslav Malay. Z ich vystúpení vyplynul odkaz Povstania hlavne pre mladú generáciu.

Česť pamiatke hrdinom Slovenského národného povstania.

Pripravil: Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.