Zväz vojakov Slovenskej republiky

Poklonili sme sa umučeným odbojárom na Brezine

14 septembra, 2023

Pri pamätníku SNP v Údolí hrdinov na trenčianskej Brezine sme si 6. septembra 2023 pripomenuli 79 výročie Povstania. Vzdali sme úctu 69 protifašistickým bojovníkom, ktorých tu v rokoch 1944 – 1945 popravili. Na pamätníku je nápis „Ľudia bdite“ a na jeho zadnej strane môžeme čítať slová „Z utrpenia a smrti 69 bojovníkov proti fašizmu, zavraždených tu gestapom v rokoch 1944 – 1945, vyrástla naša sloboda. Česť ich pamiatke!“

Vo Vápenici, Širokom a Dušovej doline, ktorú v roku 1955 premenovali na Údolie hrdinov, popravili od 25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 gestapáci a ich domáci prisluhovači 69 partizánov, ilegálnych pracovníkov (z toho 11 z okresu Nové Mesto nad Váhom) a päť cudzích štátnych príslušníkov (Čech, Francúz, Maďar, Rakúšan a jeden z USA). Exhumačná komisia našla v máji 1945 v siedmich masových hroboch 69 zavraždených osôb, z toho 65 mužov a 4 ženy. Všetci boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení a ich telá niesli stopy po mučení.

Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili poslanec Národnej rady SR a rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jozef Habánik, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Ozbrojených síl SR, Zväzu vojakov SR a občianskych združení. Nechýbali ani žiaci základných škôl.

Na základe pozvania primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka sa na pietnej spomienke zúčastnila aj delegácia nášho Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom v zložení pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala a pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík. Za zvuku smútočného chorálu sme položili vence a kytice k pomníku umučených.

S príhovormi vystúpili poslanec mestského a krajského zastupiteľstva Tomáš Vaňo, poslanec NR SR a rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Jozef Habánik a predseda Oblastnej organizácie SZPB v Trenčíne Miroslav Malay. Z ich vystúpení vyplynul odkaz Povstania hlavne pre mladú generáciu.

Česť pamiatke hrdinom Slovenského národného povstania.

Pripravil: Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading