Zväz vojakov Slovenskej republiky

PODPÍSANIE MEMORANDA S MESTOM PEZINOK

18 januára, 2023

        Od komunálnych volieb, ktoré sa konali 29. októbra 2023 ubehlo veľmi málo času. I napriek krátkosti času sa spolupráca Klubu ZV SR Pezinok (ďalej len „K ZV SR PK“) s novým vedením mesta Pezinok dynamicky rozvíja. Dňa 17. januára 2023 podpísali štatutárni zástupcovia zmluvných strán JUDr. Roman MÁCS a plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ „Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci“ (ďalej len „Memorandum“).  

        Memorandum je potvrdením dlhoročnej úspešnej spolupráce medzi obidvoma zmluvnými stranami. Od miery komunikácie samospráv s občianskymi združeniami závisí nastavenie vzájomnej spolupráce v konkrétnych oblastiach. Zatiaľ sa spolupráca javí na veľmi dobrej úrovni a prevláda snaha vzájomnej pomoci pri riešení problémov, kde  sa prelínajú záujmy obidvoch strán. Preto sa z hľadiska ďalšieho vývoja a začínajúceho volebného obdobia miestnej územnej samosprávy ukazuje potreba spoločnej proaktívnej komunikácie, ktorá by mala byť sprevádzaná intenzívnejšou participáciou v prierezových oblastiach  medzi zmluvnými stranami.

plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda Klubu ZV SR Pezinok

 

 

Priložené dokumenty