Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pochod vďaky sa skončil na mieste pripomínajúcom obete dvoch vojen

4 júna, 2022

Po dlhom čase, v ktorom pravidlá stretávania ovplyvňoval koronavírus, mohli sa konečne 6. mája 2022 stretnúť obyvatelia Čachtíc v hojnom počte aj pri pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny, aby si tichou spomienkou a položením vencov pripomenuli 77. výročie oslobodenia svojej obce a uctili si všetkých tých, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

Spomienkové podujatie pri príležitosti 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe sa začalo pred Obecným úradom Čachtice, kde sa sformoval sprievod zo zástupcov úradu, poslancov obecného zastupiteľstva, predstaviteľov oblastnej organizácie SZPB a Klubu Zväzu vojakov Nové Mesto nad Váhom, dobrovoľného hasičského zboru obce a ďalších občanov. Potom sa všetci vydali na tradičný Pochod vďaky Ulicou Malinovského a do kroku im vyhrávala dychová kapela. Na križovatke s Ulicou osloboditeľov sa sprievod na chvíľu zastavil pri barokovej soche sv. Floriána z roku 1731, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Svätý Florián, ako vieme, je patrónom hasičov a záchranárov, a tak zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru položili na podstavec sochy veniec. Sprievod potom pokračoval ďalej cez Čachtice až k pamätníku obetiam oboch vojen, ktorý stojí neďaleko kaplnky sv. Jana Nepomuckého na pravom brehu Jablonky.

Po úvodných veršoch prihovorila sa zúčastneným starostka obce Čachtice Erika Ondrejková. Ocenila, že občania sa mohli po dvojročnom období konečne stretnúť na pietnom mieste, kde sú do kameňa vytesané mená Čachtičanov, ktorí v boji za slobodu obetovali to najcennejšie, svoje životy. Okrem iného vo svojom prejave uviedla, že na hypotetickú otázku, čo by sa stalo so Slovenskom a Slovákmi, v prípade, keby fašizmus v 2. svetovej vojne zvíťazil, existuje nehypotetická odpoveď: „Historici ju našli v nacistických archívoch. Buď by Slováci boli úplne asimilovaní a ako národ by zmizli, alebo mali byť zámerne udržiavaní na najnižšej možnej civilizačnej úrovni. Bez protihitlerovskej koalície našich spojencov by sa aj nad Slovenskom zavreli dejiny,“ pripomenula Erika Ondrejková a dodala, že by bolo znevážením obetí a odkazu vojnových generácií, keby sme ľahostajne tolerovali netolerantnosť a trpne znášali neznášanlivosť. V súvislosti s udalosťami, ktorých sme svedkami od 24. marca, keď sa začali písať nové dejiny u našich susedov a slovo vojna sa opäť dostalo do našich každodenných slovníkov, zakončila Erika Ondrejková svoje vystúpenie slovami, aby sme si všetci navzájom zaželali to, čo ľudia bez ohľadu na vek, pohlavie, politickú príslušnosť, vierovyznanie či národnosť potrebujú najviac, a to mier všade na svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského šťastia, na ktoré má každý človek nárok.

S hlavným prejavom vystúpil pplk. v. v. Kamil Krištofík, ktorý prítomných pozdravil v mene oblastnej organizácie SZPB a Klubu Zväzu vojakov v Novom Meste nad Váhom. Zároveň poďakoval za pozvanie na slávnostné stretnutie a na Pochod vďaky. Pripomenul, že počet obetí, ktoré si za 2194 dní trvania vyžiadala najstrašnejšia a najkrvavejšia vojna v doterajších dejinách ľudstva, dodnes nie je úplný a podľa všetkého viac ako 70 miliónov zmárnených ľudských životov sa bude skôr blížiť k počtu skutočných strát ako spočiatku udávaných 45 až 50 miliónov. Veľa obetí si vyžiadala aj 226 dní trvajúca cesta oslobodzovania našej vlasti, na ktorej v bojoch od 20. septembra 1944 do 3. mája 1945 padlo 63 512 vojakov Červenej armády, okolo 10 500 vojakov rumunskej armády a 2800 vojakov 1. čs. armádneho zboru. Len pri oslobodzovaní okresu Nové Mesto nad Váhom v rámci Bratislavsko-brnianskej operácie 2. ukrajinského frontu maršala Malinovského padlo okolo 122 vojakov rumunskej armády a 95 červenoarmejcov. Čachtice boli oslobodené 7. apríla a hoci boje v okolí obce si nevyžiadali veľké strany na životoch, spôsobili značné materiálne straty. Kamil Krištofík ďalej pripomenul, že na kamennom pamätníku sú mená 86 obetí Veľkej vojny, ale aj mená šiestich ľudí z Čachtíc, ktorí zahynuli v čase druhej svetovej vojny. Avšak žijúcich pamätníkov vojnových udalostí ubúda. A preto je na nás, aby sme ich odkaz niesli my, nastupujúce generácie. Treba sa k týmto udalostiam vracať, aby sme v histórii nachádzali poučenie pre súčasnosť i budúcnosť. Život v mieri je jednoznačne jedna z najväčších hodnôt, berieme ho ako samozrejmosť, zabúdame však, aké je to krehké slovo, aký je to krehký stav. Presviedčajú nás o tom aj udalosti, ktoré sa dejú na východ od našich hraníc, na Ukrajine. Na záver Kamil Krištofík poďakoval starostke Čachtíc za prípravu spomienkového podujatia a všetkým prítomným za účasť.

Za novomestský Klub Zväzu vojakov SR sa na Pochode vďaky a pietnom akte zúčastnili pplk. v. v. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Vladimír Ješko, pplk. v. v. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Aloiz Jančo a pplk. v. v. Ján Begala.

-bej-

Loading