Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNP

1 septembra, 2023

Pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania sa dňa 28. augusta v Seredi konal pietny akt kladenia vencov. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v mestskom parku pri Pomníku hrdinov SNP. Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, zástupcovia poslaneckého zboru a mestského úradu, zástupcovia Okresného úradu v Galante, 91. ženijného pluku v Seredi, Zväzu vojakov SR – Klub Sereď na čele s predsedom pplk. v. v. Ing. Ondrejom Urbanom, členovia UN Veteran Slovakia pod vedením prezidenta plk. v. v. Ing. Štefan Janglom, PhD., členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, TJ Rozkvet Stredný Čepeň, Denného centra pre seniorov, občania mesta a iní hostia.
Zhromaždení občania položením vencov k pamätníku vzdali poctu všetkým, ktorí počas Slovenského národného povstania a v období II. svetovej vojny položili svoje životy za našu slobodu. Každý veniec symbolizoval vďaku za odvahu a obetavosť hrdinom, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a utrpeniu. Primátor Ondrej Kurbel v príhovore povedal: „Som vďačný, že na Slovensku stále považujeme hodnoty ako sloboda, demokracia a spravodlivosť za naše vlastné. Tieto boli hodnotami aj pre mnohých statočných ľudí v minulosti, za ne boli ochotní riskovať a v mnohých prípadoch aj položiť vlastné životy. Im vďačíme za to, že môžeme čítať príbeh našich dejín s hrdosťou a vztýčenou hlavou. Históriu SNP spomenul predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Jánsky. Na záver dodal: „Slovenskí povstalci nikdy neprijali kapituláciu, len prešli z frontového spôsobu boja na boj v horách. Vyjadrujem presvedčenie, že obete, ktoré priniesli naši predkovia v národnooslobodzovacom boji neboli márne. Vďaka nim dnes žijeme už 79 rokov bez vojny v krajine, kde sloboda a bratstvo ako trvalý odkaz SNP ostane navždy zachovaný.“

Text: Iveta Tóthová
Foto: Mária Tóthová

Loading