Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietny akt pri príležitosti 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny

10 mája, 2023

Dňa 9. mája sa pri príležitosti 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny konal pri Pamätníku oslobodenia v Seredi pietny akt  kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, prednostka MsÚ Mariana Páleníková, poslanci MsZ, zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov, príslušníci 91. ženijného pluku v Seredi, Zväzu vojakov SR – klub Sereď, delegácia z Okresného úradu Galanta, členovia TJ Rozkvet, Denného centra pre seniorov v Seredi, pedagógovia  a žiaci miestnych základných škôl.
Ukončenie 2. svetovej vojny si  v Seredi každoročne pripomíname spomienkovým stretnutím a kladením vencov na znak uctenia si pamiatky tých, ktorí bojovali a zomreli vo vojne. Zároveň je pripomienkou hrdinského úsilia všetkých, ktorí boli zasiahnutí vojnovými konfliktmi. Primátor Ondrej Kurbel v príhovore mimo iného povedal: “Je na nás zachovať v pamäti spomienky našich starých otcov, aby sa nikdy nezabudlo na skúsenosť našej krajiny s vojnou. Je veľmi dôležité, aby pri vzdelávaní mladšej generácie mala svoje miesto informovanosť ako i prevencia proti neznášanlivosti, násiliu a extrémizmu vo všetkých jeho podobách.“  Ďalej uviedol, že naša krajina ako aj mnohé iné krajiny prežili len za cenu obrovských strát a obetí. Je preto nepochopiteľné, že sa ľudstvo nedokázalo poučiť a vojnové konflikty sú stále aktuálne. Slova sa ujal aj predseda Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante Jozef Janský, ktorý v príhovore pripomenul, že na území nášho štátu je pochovaných 60 659 vojakov Červenej armády, 10 435 rumunských vojakov, 2 790  príslušníkov československého vojska. Dodal, že mier nie je samozrejmosť a preto musíme urobiť všetko preto, aby sme si ho chránili. Aj po mnohých rokoch podobné podujatia evokujú v prítomných hosťoch výrazné emócie a podnecujú nás k zamysleniu nad minulosťou ale aj k prehodnoteniu súčasnej situácie vo svete a smerovania budúcnosti. Nezabúdame a ďakujeme…
 Slávnostný akt ukončila báseň v podaní Moniky Plavockej a záverečné slovo primátora Ondreja Kurbela, ktorý všetkým srdečne poďakoval za účasť na pietnom akte, čím prítomní hostia vyjadrili úctu voči padlým hrdinom a zároveň prispeli k spomienke na odkaz II. svetovej vojny.  Ako uviedol, tento odkaz musí zostať ako memento pre budúce generácie a nesmie upadnúť do zabudnutia.

Text: Iveta Tóthová, fotografie: Mária Tóthová

Loading