Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietny akt pri príležitosti 77. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Seredi

13 júna, 2022

Pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa 9. mája 2022 konal pri Pamätníku oslobodenia v Seredi pietny akt kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli aj členovia Zväzu vojakov SR-klub Sereď spolu s členmi UN VETERAN SLOVAKIA, zástupcami mesta, zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Okresného úradu Galanta, príslušníkmi 91. ženijného pluku v Seredi, členmi TJ Rozkvet a Denného centra pre seniorov v Seredi. Zástupca primátora Ľubomír Veselický v príhovore povedal: „Takto pred rokom, keď sme si pripomínali ukončenie II. svetovej vojny, si nikto z nás nevedel ani predstaviť, že historické fakty o miliónoch ľudských životov, položených v boji s fašistickou armádou nenásytného Nemecka,  budú v roku 2022 našimi oficiálnymi predstaviteľmi pripomínané iba skromne ale médiami budú masívne prekryté konfliktom na Ukrajine. Modrožlté sfarbenie dostal aj náš najväčší pamätník Slavín, pod ktorým je pochovaných 6845 vojakov červenej armády z mnohých národností. Historická pamäť nášho národa je cielene prekrývaná novými vojnovými udalosťami bez toho, aby niekto hovoril o ich skutočných príčinách.“ Ukončenie II.svetovej vojny je významná udalosť v dejinách ľudstva. Spomienku a poďakovanie padlým obetiam ako aj prosbu o zachovanie mieru  vo svojich slovách povedal aj predseda OV SZPB Jozef Jánsky: „My nezabúdame čo všetko II. svetová vojna priniesla. Aj keď sa rany zahojili, jazvy ostali a tie je potrebné vysvetľovať súčasným aj budúcim generáciám. Vojenské cintoríny nás vedú k zamysleniu, čo všetko vojna znamenala“.

Text: Iveta Tóthová

 

Loading