Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietny akt pri príležitosti 77. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Seredi

13 júna, 2022

Pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa 9. mája 2022 konal pri Pamätníku oslobodenia v Seredi pietny akt kladenia vencov. Vzdať úctu a hold padlým vojakom prišli aj členovia Zväzu vojakov SR-klub Sereď spolu s členmi UN VETERAN SLOVAKIA, zástupcami mesta, zástupcami Zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, Okresného úradu Galanta, príslušníkmi 91. ženijného pluku v Seredi, členmi TJ Rozkvet a Denného centra pre seniorov v Seredi. Zástupca primátora Ľubomír Veselický v príhovore povedal: „Takto pred rokom, keď sme si pripomínali ukončenie II. svetovej vojny, si nikto z nás nevedel ani predstaviť, že historické fakty o miliónoch ľudských životov, položených v boji s fašistickou armádou nenásytného Nemecka,  budú v roku 2022 našimi oficiálnymi predstaviteľmi pripomínané iba skromne ale médiami budú masívne prekryté konfliktom na Ukrajine. Modrožlté sfarbenie dostal aj náš najväčší pamätník Slavín, pod ktorým je pochovaných 6845 vojakov červenej armády z mnohých národností. Historická pamäť nášho národa je cielene prekrývaná novými vojnovými udalosťami bez toho, aby niekto hovoril o ich skutočných príčinách.“ Ukončenie II.svetovej vojny je významná udalosť v dejinách ľudstva. Spomienku a poďakovanie padlým obetiam ako aj prosbu o zachovanie mieru  vo svojich slovách povedal aj predseda OV SZPB Jozef Jánsky: „My nezabúdame čo všetko II. svetová vojna priniesla. Aj keď sa rany zahojili, jazvy ostali a tie je potrebné vysvetľovať súčasným aj budúcim generáciám. Vojenské cintoríny nás vedú k zamysleniu, čo všetko vojna znamenala“.

Text: Iveta Tóthová

 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.