Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietny akt kladenia vencov pri hrobe armgen. Ludvíka Svobodu v Kroměříži

11 mája, 2023

Dňa 4. mája 2023 sa delegácia ZV SR Klubu Nitra-Zobor zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov a kytíc pri hrobe generála Ludvíka Svobodu v Kroměříži v zložení pplk. v. v. RSDr. Antonín ROJKA, plk. v. v. Ing. František KROMKA, pplk. v. v. Ing. Jiří PAVLÍK a mjr. v. v. Ing. Vladimír LAVOR.

Už v predstihu sme pricestovali do Kroměříža na Hanácke námestie do Centra seniorov. Cesta bola lemovaná rozkvitnutými stromami a lánmi kvitnúcich polí. Napriek tomu, že časť našich priateľov z KVD Kroměříž trávila svoj čas v Maďarsku v termálnych kúpeľoch, boli sme očakávaní vedúcou spevokolu ROZÁRKY pani Jankou LETKOVOU a pani Martou za klávesmi varhán. Spoločne sme si zaspievali Sväté obrázky od OSIČKOVCOVCOV a Holuběnka bílá od Olinky BARIČIČOVEJ. Onedlho prišli aj priatelia z Holešova – z Klubu výsadkových veteránov vedených kpt. v. v. Dušanom HRICOM.

Presunuli sme sa na mestský cintorín, kde pri rodinnej hrobke generála Ludvíka Svobodu už boli sústredení pozvaní hostia, delegácie samosprávy, spoločenských organizácií a združení, obyvatelia mesta a tradične aj vojenská hudba. Boli sme privítaní a na našu počesť odznela aj slovenská hymna. Hlavný prejav predniesol Mgr. Miroslav KLUSÁK, pravnuk pani Zoe Svobodovej KLUSÁKOVEJ, ktorej urnu, po jej úmrtí v decembri 2022 vo veku 97 rokov, uložili 29. apríla 2023 do spoločného hrobu na cintoríne v Kroměříži.

V prejave opísal život rodiny, ktorá prežila ťažké obdobie v priebehu a na konci 2. svetovej vojny. Na nedávnom Sneme Spoločnosti Ludvíka Svobodu (SLS, z.s.) práve on bol zvolený za predsedu celej spoločnosti. Vystúpila aj profesorka histórie, ktorá s úctou spomínala na rodinu Svobodovcov. Po skončení spomienkového zhromaždenia sme spoločne delegáciou KVV Holešov pokračovali do dediny BŘEST, kde sme položili kvety a vence k pamätníku bojovníkom 1. armádneho zboru v ZSSR padlým pri oslobodzovaní mesta Hulín, 7. mája 1945, teda bezprostredne pred kapituláciou Nemecka a koncom 2. svetovej vojny v Európe.

Na pamiatku a do KRONIKY klubu sme si zhotovili niekoľko záberov a vydali sme sa na cestu domov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia – to najbližšie bude už 31. 5. 2023 v Ružomberku, kde sa zúčastníme športového stretnutia družobných miest Ružomberok-Nitra-Kroměříž.

Text: pplk. v. v. RSDr. Antonín ROJKA

Foto: p. Zdenka HRICOVÁ (s dátumom), plk. v. v. Ing. František KROMKA

Loading