Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia

11 septembra, 2022

V rámci celoslovenskej tryzny Nezabudnutí susedia sa pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia konala 9. septembra 2022 v Seredi pietna spomienka, ktorú zorganizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Sereď,  Galantské osvetové stredisko  a Múzeum holokaustu v Seredi.  Smútočná slávnosť na počesť zomrelých sa uskutočnila tento rok už druhýkrát a aj tento rok sa do nej zapojilo vyše 50 miest a obcí z celého Slovenska. Pietna spomienka začala v každom zo zúčastnených miest o 10.00 hod. rozozvučaním kostolných zvonov. Slávnostného podujatia v Seredi sa zúčastnili mnohí významní hostia. Medzi nimi Lászlo Bukovský, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny, delegácia TTSK vedená jej podpredsedom Józsefom Berényim,  prednosta OÚ v Galante Ján Duranský, zástupcovia mesta Sereď pod vedením viceprimátora Ľubomíra Veselického a zástupcovia mesta Galanta pod vedením primátora Petra Pašku, delegácia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR vedenú jej predsedom Richardom Dudom, zástupcovia oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante vedení predsedom Jozefom Jánskym. Delegáciu klubu Zväzu vojakov SR v Seredi viedol predseda klubu Ondrej Urban. Dňom obetí holokaustu na Slovensku je 9. september. Ten deň v roku 1941 vydala vláda vojnového slovenského štátu Židovský kódex. Nariadenie, ktorým boli židovskí občania zbavení nielen majetku, ale aj základných ľudských a občianskych práv a dôstojnosti. O rok neskôr sa prikročilo k deportáciám židovských občanov do vyhladzovacích táborov.  Židovský kódex vypracovaný podľa nacistického vzoru, patril medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Po úderoch kostolných zvonov prítomní vzdali minútou ticha hold obetiam holokaustu. Potom sa slova ujal viceprimátor Serede Ľubomír Veselický, ktorý v príhovore povedal: „Niekoľko rokov sa stretávame pri tomto pamätníku, aby sme si spomenuli na 6 miliónov ľudí zavraždených v koncentračných táboroch. Nacizmus, ktorého základ tvoril antislavizmus a antisemitizmus vyústil do fyzickej likvidácie rás, ktoré nezodpovedali kritériám údajne nadradenej árijskej rasy, “ povedal Veselický a ďalej pokračoval, že vo vedomí a správaní sa súčasných politikov k žiadnej zmene nedošlo. Po celom svete sú aj dnes väčšie či menšie vojenské konflikty. Stále viac a viac peňazí míňajú štáty na vývoj a výrobu zbraní. Milióny doterajších obetí vyvolávanej nenávisti evidentne nestačili“. Holokaust hrozným spôsobom zasiahol obrovský počet ľudí a preto nesmieme dopustiť, aby upadol do zabudnutia. Úsilím organizátorov celoslovenskej tryzny Nezabudnutí susedia je, aby sa takáto spomienka neuskutočnila iba oficiálnym spôsobom vo veľkých mestách, ale aby sa k nej v menšom rozsahu pripojil čo najväčší počet miest, odkiaľ boli Židia deportovaní. Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda povedal: „Manipulácia masami, populizmus  a rozdúchavanie nenávisti roztočili vražedné peklo v minulosti už mnohokrát. Musíme si tragické dejinné udalosti pripomínať a ukázať, že sa nebudeme bezmocne prizerať opätovnej snahe prstom ukazovať na všeobecného nepriateľa.  O utrpení židov v minulosti musí ostať svedectvo aj v budúcnosti, keď ho už preživší nebudú môcť vyrozprávať osobne.“ Z audionahrávky sa prítomným prihovoril aj Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD, rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy, ktorý v príhovore pripomenul, že zákony prijaté v našej krajine počas II. sv. vojny obmedzili základné práva židov a tým otvorili dvere klamstvu o tom, že niekoho možno pokladať za menejcenného. Tento krok viedol k tragickým následkom. Súčasťou pietneho aktu bolo zapálenie siedmich sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri. Pred každou zapálenou sviečkou bolo prečítaných desať mien zo zoznamu obetí holokaustu.  Následne boli k Pamätníku obetiam holokaustu položené kvety a mnohí si obete uctili už tradične položením malého kamienka ako symbol večnej spomienky na zomrelých. Počas aktu odznela skladba Zbor Židov z opery Nabucco.  Na záver podujatia si prítomní vypočuli modlitbu Kadiš v hebrejskom jazyku. Slová tejto modlitby sprevádzajú ľudí svojou večne trvajúcou útechou aj v najťažších časoch plných utrpenia a smútku. Hlavnú časť chválospevu tvoria slová: Nech je požehnané Jeho veľké meno na večné veky vyjadrujúce vieru v Božiu svätosť a veľkosť, oddanie sa Božej vôli a nádej na skorý príchod Božieho kráľovstva. Na znak zmiernenia a lásky je v mestskom parku v Seredi od roku 2012 vysadená pamätná lipa, ktorú na pamiatku obetí holokaustu spoločne zasadili bývalý predseda TTSK Tibor Mikuš, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan ( zomrel v roku 2022 ) spoločne s primátorom mesta Sereď Martinom Tomčányim. Text: Iveta Tóthová Fotografie: Mária Tóthová

Loading