Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka na zosnulých vojakov z povolania v Seredi

5 novembra, 2023

Ak nás navždy opustia naši blízki a priatelia, pamiatka na nich zostáva navždy živá v našich srdciach. Prejavom úcty voči zosnulým vojakom z povolania býva každoročne pietne stretnutie členov Zväzu vojakov SR – klub Sereď. S myšlienkou pravidelne organizovať toto spomienkové podujatia prišiel v roku 2018 predseda klubu pplk. v.v. Ondrej Urban a ide o zachovanie pamiatky na tých, ktorí už odišli na večnosť. Tento rok sa stretnutie konalo za krásneho jesenného počasia v sobotu 4. novembra na mestskom cintoríne. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky a príhovor predsedu klubu Ondreja Urbana. Následne krátku modlitbu predniesol duchovný Peter Dzijak, riaditeľ Kancelárie Ordinariátu OS a OZ SR v Bratislave na MO SR. Vyjadril v nej vieru a prosbu za duše zosnulých.
Rada klubu ZV SR Sereď pred časom vypracovala zoznam zosnulých bývalých vojakov z povolania aj civilných zamestnancov, ktorí pracovali v seredských kasárňach. Momentálne obsahuje 124 mien, z ktorých priamo na seredskom cintoríne našlo večné odpočinutie takmer 50 z nich. Členovia klubu, priatelia a rodinní príslušníci sa spoločne vybrali k ich hrobom, na každom z nich zapálili kahanec, vzdali zosnulým vojenskú poctu a v tichosti si na nich zaspomínali. Ide o prejav priateľstva, ktoré spája vojakov ozbrojených síl aj po ich odchode na večnosť a krásne gesto neutíchajúcich spomienok na nich.

Text: Iveta Tóthová
Foto: Mária Tóthová, Milan Kukliš

Loading

Priložené dokumenty