Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka na zosnulých kolegov v Seredi

7 novembra, 2022

V sobotu 5. novembra 2022 sa na mestskom cintoríne v Seredi zišli členovia klubu Zväzu vojakov SR Sereď, aby si spoločne s pozostalými, ktorí prijali pozvanie, zaspomínali na zosnulých kolegov a priateľov.  Spomienkové podujatie pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých organizuje od roku 2018 predseda klubu Ondrej Urban ako prejav priateľstva, ktoré spája členov Zväzu vojakov SR  a spomienky naň pretrvávajú aj po odchode našich priateľov na večnosť. Poďakovanie patrí vojenskému kaplánovi poručíkovi Mgr. Rajmundovi Jánovi Lehockemu, ktorý prijal pozvanie a prišiel z Levíc. Na úvod stretnutia zaznela hymna Slovenskej republiky a po krátkom príhovore predsedu klubu Sereď predniesol kaplán Lehocky krátku kázeň a vyzval všetkých k spoločnej modlitbe. Rada klubu ZV SR Sereď postupne s využitím spoločných spomienok vypracovala zoznam zosnulých bývalých vojakov z povolania aj civilných zamestnancov, ktorí pracovali v seredských kasárňach. Ten momentálne obsahuje takmer 100 mien. Keďže nie všetci zosnulí vojaci zo seredskej vojenskej posádky sú pochovaní Seredi, predseda klubu zapálil pri hlavnom kríži prvý kahanec venovaný všetkým zosnulým. Potom sa členovia klubu, priatelia a rodinní príslušníci spoločne vybrali k hrobom zosnulých kolegov. Celkovo navštívili 40 miest posledného odpočinku, ktoré kaplán Lehocky pokropil svätenou vodou, prítomní členovia klubu Sereď pri každom z nich zapálili kahanec, vzdali zosnulým vojenskú poctu a v tichosti si na nich zaspomínali. Aby si spomienky lahšie našli cestu, pripravil predseda klubu galériu fotografií zosnulých spolupracovníkov, ktoré boli vystavené pri vchode na seredský cintorín.

Foto: Mária Tóthová

Priložené dokumenty