Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka na zosnulých kolegov v Seredi

7 novembra, 2022

V sobotu 5. novembra 2022 sa na mestskom cintoríne v Seredi zišli členovia klubu Zväzu vojakov SR Sereď, aby si spoločne s pozostalými, ktorí prijali pozvanie, zaspomínali na zosnulých kolegov a priateľov.  Spomienkové podujatie pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých organizuje od roku 2018 predseda klubu Ondrej Urban ako prejav priateľstva, ktoré spája členov Zväzu vojakov SR  a spomienky naň pretrvávajú aj po odchode našich priateľov na večnosť. Poďakovanie patrí vojenskému kaplánovi poručíkovi Mgr. Rajmundovi Jánovi Lehockemu, ktorý prijal pozvanie a prišiel z Levíc. Na úvod stretnutia zaznela hymna Slovenskej republiky a po krátkom príhovore predsedu klubu Sereď predniesol kaplán Lehocky krátku kázeň a vyzval všetkých k spoločnej modlitbe. Rada klubu ZV SR Sereď postupne s využitím spoločných spomienok vypracovala zoznam zosnulých bývalých vojakov z povolania aj civilných zamestnancov, ktorí pracovali v seredských kasárňach. Ten momentálne obsahuje takmer 100 mien. Keďže nie všetci zosnulí vojaci zo seredskej vojenskej posádky sú pochovaní Seredi, predseda klubu zapálil pri hlavnom kríži prvý kahanec venovaný všetkým zosnulým. Potom sa členovia klubu, priatelia a rodinní príslušníci spoločne vybrali k hrobom zosnulých kolegov. Celkovo navštívili 40 miest posledného odpočinku, ktoré kaplán Lehocky pokropil svätenou vodou, prítomní členovia klubu Sereď pri každom z nich zapálili kahanec, vzdali zosnulým vojenskú poctu a v tichosti si na nich zaspomínali. Aby si spomienky lahšie našli cestu, pripravil predseda klubu galériu fotografií zosnulých spolupracovníkov, ktoré boli vystavené pri vchode na seredský cintorín.

Foto: Mária Tóthová

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.