Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka na plk. Štefana Ivana v Seredi

15 februára, 2024

V Seredi sa v pondelok 22. januára na miestnom cintoríne uskutočnil pietny akt na pamiatku obetí tragickej havárie vojenského dopravného lietadla AN 24, pri ktorej zahynulo 42 vojakov vracajúcich sa z misie KFOR. Žiaľ osud tomu chcel, že rodnú vlasť už neuvideli. Medzi obeťami bol aj náš spolubojovník, vojnový veterán, účastník mierových misií UNPROFOR a KFOR plukovník Ing. Štefan Ivan. Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, ktoré združuje vojakov mierových misií OSN, organizuje pietny akt od svojho vzniku v roku 2012 na mieste posledného odpočinku Štefana. Aj tentoraz si pamiatku čestného člena nášho združenia prišli uctiť najbližší rodinní príslušníci, priatelia a kolegovia, s ktorými plukovník Ivan prechádzal vojenskou službou. Štefana sme poznali ako svedomitého a obetavého vojaka, či už zo ženijných jednotiek, kde slúžil, z jeho pôsobenia v mierových misiách OSN, aj ako veliteľa nitrianskej výcvikovej základne mierových síl, či ako zástupcu veliteľa operácií na Generálnom štábe ozbrojených síl. Práve z jeho iniciatívy a jeho zásluhou bol v nitrianskej základni vybudovaný pamätník našim vojakom, ktorí priniesli najvyššiu obeť v službe mieru. Dnes je aj jeho meno na pamätníku vo vojenskom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši.

Pietna spomienková udalosť v Seredi mala dôstojnú atmosféru. Po hymne Slovenskej republiky sa prítomným prihovoril prezident UN VETERAN SLOVAKIA plukovník Štefan Jangl, ktorý so Štefanom Ivanom zdieľal vojenskú službu v útvaroch seredskej brigády i v mierových misiách, pripomenul osobnosť, službu plukovníka Ivana i jeho zásluhy na budovaní jednotiek krízového manažmentu v rámci ozbrojených síl. Duchovné slovo na cintoríne predniesol Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov otec biskup mons. František Rábek, ktorý sa piety zúčastňuje už jubilejný desiaty rok. Vencami a kvetmi si pamiatku obetí tragickej havárie na cintoríne v Seredi uctili zástupcovia Asociácie vojenských občianskych združení, Klubu generálov Slovenskej republiky na čele s bývalým náčelníkom Generálneho štábu generálom Petrom Vojtekom, Zväzu vojakov Slovenskej republiky – klub Sereď na čele s predsedom  pplk. v. v. Ing. Ondrejom Urbanom, primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, za ministerstvo obrany riaditeľka Odboru sociálnej politiky Ľubica Fúsková, vedúci oddelenia vojnových veteránov Richard Zimányi a ďalší hostia. Poďakovanie za organizáciu a zabezpečenie obradu patrí príslušníkom 91. ženijného pluku Sereď a jeho veliteľovi plukovníkovi Jozefovi Kaslovi.

Po pietnom akte sa hostia presunuli do kostola sv. Jána Krstiteľa v Seredi, kde sa konala zádušná svätá omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú celebroval ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, mons. František Rábek. Ako povedal, spomínanie je pamäťou lásky a všetci, ktorí si každoročne spomínajú na obete leteckej katastrofy tak vyjadrujú to, že zostávajú blízky srdcu. Čas síce plynie, no bolesť a úcta zostávajú trvalými svedkami hrdinstva a obetavosti, ktoré vojaci ako plukovník Štefan Ivan preukázali v službe svojej krajine. Pridanú duchovnú hodnotu piety znamenalo i vyznanie viery a prísaha vernosti na základe kanonického práva nového pána kaplána 91. ženijného pluku poručíka Mareka Olčáka.

Loading