Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka ČERVENÉ MAKY v Topoľčanoch

12 novembra, 2022

Pri pomníku padlých v I. svetovej vojne na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch 11.11.2022 o 11,00 hodine sme si už desiaty krát pripomenuli Deň vojnových veteránov, „Červené maky“, 104.výročie ukončenia I.svetovej vojny a zároveň aj 104.výročie vzniku Československa.

V čase pandémie v roku 2020 sa stretla len rada klubu a druhý krát v roku 2021 len niekoľko členov klubu a veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK. To, že organizujeme túto pietnu spomienku je zásluha rady klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, predchádzajúcich veliteľov brigády plk. gšt. Ing. Jána BUJŇÁKA, brig.gen. Ing. Vladimíra KUBÁŇA,  brig.gen. Ing. Ivana BALOGA a terajšieho veliteľa brig.gen. Ing. Alexandra KOLLÁRIKA, ale i predchádzajúcich duchovných brigády štábnych kaplánov por. Mgr. Radoslava TAKÁČA, por. Mgr. Dominika JÁGERA a terajšieho kpt. Mgr. Jána OSTAPČUKA.

Pietnu spomienku zorganizovala rada klubu Topoľčany ZV SR a veliteľ 1.mechanizovanej brigády. Pietnej spomienky sa zúčastnila rada klubu (okrem predsedu, nemocný – Covid) a 20 členov klubu Topoľčany ZV SR, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Štefan GRACH, prednosta Okresného úradu v Topoľčanoch Mgr. Rastislava KŇAZE, primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra GÉCIOVÁ, zástupca veliteľa 1.mechanizovanej brigády pplk. Ing. Štefan LEJA (veliteľ brigády bol ba služobnej ceste), veliteľ 14.práporu logistiky pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ, SZPB v Topoľčanoch vedenou Elenou Novotnou, zástupkyňa Občianskeho združenia  Židovský cintorín v Topoľčanoch Mgr. Helena Kopecká, vedúca Krúžku historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch PhDr. Katarína Beňová, žiaci ôsmych stredných škôl s pedagogickými vedúcimi (Gymnázium, Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola Drevárska, Stredná odborná škola Potravinárska, Stredná odborná škola techniky a služieb, Stredná odborná škola agrotechnická). 

Všetkým účastníkom bol pripnutý kvet červeného maku. Po prinesení štátnej zástavy, privítaní hostí,  čestnej salve o 11 hodine 11 minúte a minúte ticha nasledoval pietny akt kladenia vencov. Za každú školu položili študenti zapálený kahanec a červený karafiát. Nasledoval príhovor  podpredsedu ZV SR – klub Topoľčany pplk. v.v.  Ing. Štefana BARIAKA, v ktorom poukázal na hrôzy a útrapy vojny, na symboliku skrytú v  červenom kvete divého maku, na príčinu  a zámienku vypuknutia vojny, charakter a dôsledky vojny, na 3 symboly Medzinárodného dňa vojnových veteránov, zdôraznil, že nie každý človek si v dnešnej uponáhľanej dobe uvedomuje, aké má šťastie, že žije v mieri a je slobodný.  V závere príhovoru povedal, že „Túto dnešnú spomienku a úctu k hrdinom venujeme všetkým obetiam vojen na svete, aj príslušníkom OS SR, ktorí položili svoje životy v mierových misiách. Vzdávame hold všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu, ktorí obetovali svoje životy a svoje zdravie“.

Po príhovore podpredsedu klubu nasledovala modlitba vojenského duchovného štábneho kaplána kpt. Mgr. Jána OSTAPČUKA. Pietna spomienka bola ukončená básňou Na Flámskych poliach, ktorú predniesla pracovníčka Mestského úradu Topoľčany Bc. Dominika POLANKOVÁ a hymnickou piesňou.  

Celú pietnu spomienku moderovala Bc. Dominika POLANKOVÁ. Po pietnej spomienke člen klubu pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA na mapách I.svetovej vojny urobil výklad pre študentov stredných škôl.

Touto cestou rada klubu Topoľčany ZV SR ďakuje za spoluprácu, personálne a materiálne zabezpečenie pietnej spomienky (zástava SR, veliteľ zástavy, zástavník, stráž k zástave, čestná stráž k pomníku, družstvo na slávnostnú salvu, vojenského duchovného, nosičov vencov, ozvučenie) veliteľovi 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexandrovi KOLLÁRIKOVI, kpt. Mgr. Markéte VAZOVAN GRÁCOVEJ náčelníčke Samostatnej skupiny Velenie a štáb 1.mb, veliteľovi roty podpory velenia kpt. Ing. Michalovi ZVARDOŇOVI a veliacemu poddôstojníkovi 103.rpv nrtm. Martinovi TOMÁŠOVI.

 

Text: predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

Foto: Mgr. M. Vazovan Grácová, Ing. R. Kráľ, Ing. Š. Bariak, Mgr. J. Kadliečková

Loading