Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pietna spomienka ČERVENÉ MAKY v Topoľčanoch

14 novembra, 2023

Pri pomníku padlých v I. svetovej vojne na Mestskom cintoríne v Topoľčanoch 10.11.2023 o 11. hodine a 11. minúte sme si už 11 krát pripomenuli Deň vojnových veteránov, „Červené maky“, 105.výročie ukončenia I.svetovej vojny. Pietnu spomienku zorganizovala rada klubu Topoľčany ZV SR za aktívnej pomoci veliteľa 1.mechanizovanej brigády.
To, že organizujeme túto pietnu spomienku je zásluha rady klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, predchádzajúcich veliteľov brigády plk. gšt. Ing. Jána BUJŇÁKA, brig.gen. Ing. Vladimíra KUBÁŇA, brig.gen. Ing. Ivana BALOGA a terajšieho veliteľa brig.gen. Ing. Alexandra KOLLÁRIKA, ale i predchádzajúcich duchovných brigády štábnych kaplánov por. Mgr. Radoslava TAKÁČA, por. Mgr. Dominika JÁGERA a terajšieho mjr. Mgr. Jána OSTAPČUKA.
Pietnej spomienky sa zúčastnilo 9 členov klubu, veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, veliteľ 14.práporu logistiky pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ, 17 príslušníkov veliteľstva brigády, poslanec Národnej rady SR PaedDr. Pavol GOGA, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Štefan GRACH, prednosta Okresného úradu v Topoľčanoch Mgr. Rastislav KŇAZE, primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra GÉCIOVÁ, SZPB v Topoľčanoch vedenou Zuzanou Novotnou, zástupkyňa Občianskeho združenia Židovský cintorín v Topoľčanoch Mgr. Helena Kopecká, vedúca Krúžku historikov Slovenskej historickej spoločnosti v Topoľčanoch PhDr. Katarína Beňová, predsedníčka Okresnej organizácie JDS Topoľčany Alžbeta FABRICIOVÁ, žiaci siedmych stredných škôl s pedagogickými vedúcimi (Gymnázium, Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola drevárska, Stredná odborná škola potravinárska, Stredná odborná škola techniky a služieb). Pietny akt moderovala kpt. Mgr. Markéta VAZOVAN GRÁCOVÁ náčelníčka samostatnej skupiny Velenie a štáb Veliteľstva 1. mb Topoľčany.
Všetkým účastníkom bol pripnutý kvet červeného maku. Po prinesení štátnej zástavy, privítaní hostí, čestnej salve o 11 hodine 11 minúte, ktorá zaznela presne v čase, keď zaznela posledná salva pri podpise prímeria v roku 1918 v Compiegne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna, po minúte ticha nasledoval pietny akt kladenia vencov. Za každú školu položili študenti zapálený kahanec a červený karafiát.
Nasledoval príhovor predsedu klubu Topoľčany ZV SR pplk. v.v. RSDr. Jána POLIAČIKA, v ktorom poukázal na hrôzy a útrapy vojny, na symboliku skrytú v červenom kvete divého maku, na príčinu a zámienku vypuknutia vojny, charakter a dôsledky vojny, na 3 symboly Medzinárodného dňa vojnových veteránov, zdôraznil, že nie každý človek si v dnešnej uponáhľanej dobe uvedomuje, aké má šťastie, že žije v mieri a je slobodný. V závere príhovoru povedal, že „Túto dnešnú spomienku a úctu k hrdinom venujeme všetkým obetiam vojen na svete, aj príslušníkom OS SR, ktorí položili svoje životy v mierových misiách. Vzdávame hold všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu, ktorí obetovali svoje životy a svoje zdravie“. Po príhovore predsedu klubu nasledovala modlitba vojenského duchovného štábneho kaplána mjr. Mgr. Jána OSTAPČUKA. Pietna spomienka bola ukončená básňou Na Flámskych poliach, ktorú predniesla členka rady klubu Topoľčany ZV SR Marta PROCHÁZKOVÁ.
Touto cestou rada klubu Topoľčany ZV SR ďakuje za spoluprácu, personálne a materiálne zabezpečenie pietnej spomienky (zástava SR, veliteľ zástavy, zástavník, stráž k zástave, čestná stráž k pomníku, družstvo na slávnostnú salvu, vojenského duchovného, nosičov vencov, ozvučenie) veliteľovi 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexandrovi KOLLÁRIKOVI, kpt. Mgr. Markéte VAZOVAN GRÁCOVEJ náčelníčke Samostatnej skupiny Velenie a štáb 1.mb, veliteľovi 103.roty podpory velenia a veliacemu poddôstojníkovi 103.rpv.

Text: predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik
Foto: rtn. v.z. Ing. Róbert Kráľ. Mgr. Janetta Kadliečková.

Loading