Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pezinok – Slávnostné mestské zastupiteľstvo s udeľovaním ocenení

16 júna, 2023

      Dňa 14. júna 2023 o 17:00 hod. sa vo Veľkej sále Domu kultúry uskutočnilo Slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti 376. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta spojené s udeľovaním ocenení mesta Pezinok. Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách – pozri prílohu. Jedným z ocenených bol syn nášho člena Františka Janouška, úspešný pezinský podnikateľ Roman Janoušek. Po ukončení slávnostnej časti bola recepcia. Slávnostného mestského zastupiteľstva sa zúčastnili členovia klubu: plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, plk. v.v. JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, npor. v.v. Mgr. Peter KRAMÁR, mjr. v.v. František JANOUŠEK.

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva Pezinka sa nieslo v vo veľmi príjemnej atmosfére.

        Územie, na ktorom sa dnes rozkladá mesto Pezinok, sa v písomných materiáloch prvýkrát spomína v listine z roku 1208 ako „terra Bozin“. Najstaršie dejiny Pezinka sú úzko prepojené s dejinami šľachtického rodu grófov zo Svätého Jura, jedného z najvýznamnejších a najbohatších rodov stredovekého Uhorska.  Nitriansky župan Tomáš, príslušník starého slovanského rodu Poznanovcov, dostal v roku 1208 od uhorského kráľa Ondreja II. majetok Pezinok (terra Bozen). Jeho syn Sebeš získal o rok neskôr Svätý Jur. Po Tomášovej smrti si jeho synovia Alexander a Sebeš rozdelili dedičstvo. Alexander zdedil Pezinoka stal sa zakladateľom pezinskej vetvy, Sebeš stál pri zrode svätojurskej vetvy. Snaha mešťanov a obyvateľov Pezinka o získanie práv slobodného  kráľovského mesta vyvrcholila 14. júna 1647[1], kedy kráľ Ferdinand III. udelil Pezinku tieto privilégiá.. Pezinku bolo potvrdených 25 výsad, udelených v roku 1615 a povolilo sa mu riadiť sa prešporským mestským právom. Od doby, kedy sa Pezinok stal slobodným kráľovským mestom, začal používať v mestskom znaku s. Annu s dieťaťom v náručí. Pamätná tabuľa k tri stému výročiu nadobudnutia mestských privilégií bola v Pezinku osadená v roku 1947. Je v nej malý bronzový reliéf sv. Anny s dieťaťom v náručí.

Text: Stanislav Šimon, foto: Mgr. Martina VESELÁ, MsÚ Pezinok, Referát komunikácie

Zdroj:
[1] www. pam.epocha.sk/pamatniky-zahorie/male-karpaty/slobodne-kralovske-mesto-300-vyrocie-pezinok

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.