Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pezinok – Slávnostné mestské zastupiteľstvo s udeľovaním ocenení

16 júna, 2023

      Dňa 14. júna 2023 o 17:00 hod. sa vo Veľkej sále Domu kultúry uskutočnilo Slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti 376. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta spojené s udeľovaním ocenení mesta Pezinok. Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách – pozri prílohu. Jedným z ocenených bol syn nášho člena Františka Janouška, úspešný pezinský podnikateľ Roman Janoušek. Po ukončení slávnostnej časti bola recepcia. Slávnostného mestského zastupiteľstva sa zúčastnili členovia klubu: plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, plk. v.v. JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, npor. v.v. Mgr. Peter KRAMÁR, mjr. v.v. František JANOUŠEK.

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva Pezinka sa nieslo v vo veľmi príjemnej atmosfére.

        Územie, na ktorom sa dnes rozkladá mesto Pezinok, sa v písomných materiáloch prvýkrát spomína v listine z roku 1208 ako „terra Bozin“. Najstaršie dejiny Pezinka sú úzko prepojené s dejinami šľachtického rodu grófov zo Svätého Jura, jedného z najvýznamnejších a najbohatších rodov stredovekého Uhorska.  Nitriansky župan Tomáš, príslušník starého slovanského rodu Poznanovcov, dostal v roku 1208 od uhorského kráľa Ondreja II. majetok Pezinok (terra Bozen). Jeho syn Sebeš získal o rok neskôr Svätý Jur. Po Tomášovej smrti si jeho synovia Alexander a Sebeš rozdelili dedičstvo. Alexander zdedil Pezinoka stal sa zakladateľom pezinskej vetvy, Sebeš stál pri zrode svätojurskej vetvy. Snaha mešťanov a obyvateľov Pezinka o získanie práv slobodného  kráľovského mesta vyvrcholila 14. júna 1647[1], kedy kráľ Ferdinand III. udelil Pezinku tieto privilégiá.. Pezinku bolo potvrdených 25 výsad, udelených v roku 1615 a povolilo sa mu riadiť sa prešporským mestským právom. Od doby, kedy sa Pezinok stal slobodným kráľovským mestom, začal používať v mestskom znaku s. Annu s dieťaťom v náručí. Pamätná tabuľa k tri stému výročiu nadobudnutia mestských privilégií bola v Pezinku osadená v roku 1947. Je v nej malý bronzový reliéf sv. Anny s dieťaťom v náručí.

Text: Stanislav Šimon, foto: Mgr. Martina VESELÁ, MsÚ Pezinok, Referát komunikácie

Zdroj:
[1] www. pam.epocha.sk/pamatniky-zahorie/male-karpaty/slobodne-kralovske-mesto-300-vyrocie-pezinok

Loading

Priložené dokumenty