Zväz vojakov Slovenskej republiky

PEZINOK – DEŇ BIELYCH RUŽÍ

10 augusta, 2023

Dňa 10.augusta 2023 o 17:00 hod. sa členovia ZV SR Klub Pezinok, na základe pozvánky predsedu spolku Štefana Graneca  a Rady Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok,  zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti Dňa obetí banských nešťastí. Pietny akt sa uskutočnil pri banskom vozíku. Pri banskom vozíku pri predajni Billa sa  klopalo na baníckej klopačke, zapaľovali sviečky,  kahance a kládli k nemu symbolicky biele ruže.

Banícke obyčaje:
zaužívané spôsoby správania a konania spojené s baníckou prácou a významnými momentmi života baníkov. V baníckych oblastiach na Slovensku bol známy banícky pozdrav Zdar Boh!, klopanie na baníckej klopačke pri volaní baníkov do práce i zvyky zamerané na ochranu pri práci pod zemou. Spájali sa s vierou v nadprirodzené bytosti, vyžadujúce pod zemou dodržiavanie rôznych ohľadov (v bani sa nesmelo nič živé zabiť, kričať či pískať) a vyprosenie pomoci. Vyvinul sa banícky zvyk spoločnej modlitby pred sfáraním a po vyfáraní, zvyky pri otváraní a konečnom opustení bane, pri jej pomenovaní, slávenie sviatku patróna bane a iné. O zachovávanie baníckych obyčajov dbala aj v spolkoch združená banícka mládež, ktorá sa podľa starých zaužívaných pravidiel riadila pri prijímaní nových členov do svojich radov, ale aj pri zábave. Množstvo obyčajov sa počas storočí sformovalo v meste Banská Štiavnica pod vplyvom poslucháčov tamojšej banskej akadémie (založenej roku 1762). Najznámejší je sprievod mestom, ktorý sa konal pri pohrebe, na banícky sviatok, na Deň baníkov (9. september), nazvaný salamander (svetelný efekt kahancov pripomínal pohyb tohto obojživelníka).

 

Zdroj: www. ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/banicke-obycaje/

Loading

Priložené dokumenty