Zväz vojakov Slovenskej republiky

Petang na počesť Františka Chudu v Nitre

2 júla, 2023

Dňa 23. júna 2023 sa v Nitre konal 6. ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu. V tradičnej lokalite na Chrenovej, na upravenom petangovom ihrisku si overilo svoje tréningové a taktické postupy spolu 55 športovcov zo 7 partnerských organizácií. Svojich reprezentantov a reprezentantky do „ringu“ tentokrát poslali ZV SR Klub Banská Bystrica – 4, ZV SR Klub Topoľčany – 9, JDS MO č.1 Nitra – 11, JDS ZO č.5 Nitra-Zobor – 8, VÚ 4405 Nitra – 6, Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja dve, poslanci mesta Nitra jedného, ZV SR Klub Nitra-Zobor – 14. Turnaj spočinul na bedrách desaťčlenného organizačného tímu z klubu Nitra-Zobor podporeného tímom logistiky zo Zväzu zdravotne postihnutých NK a zdravotníckym tímom z VÚ 4405 Nitra.

Pred začatím turnaja sme si v Kolumbáriu mestského cintorína v Nitre uctili pamiatku zakladateľa Klubu Nitra-Zobor a propagátora petangu Františka Chudu spolu s jeho synom Ing. Igorom Chudom.

Potešila nás už tradičná účasť priateľov z Klubu ZV SR Topoľčany na čele s pplk. v. v. Dr. Jánom Poliačikom-predsedom klubu, z Klubu Banská Bystrica na čele s p. Karolom Kubandom a silná zostava profesionálov z VÚ 4405 Nitra. Pozvaní boli aj priatelia zo Serede, Levíc a Pezinka, ktorí nám však do určeného termínu nestihli dať odpoveď. Pozvanie však prijali seniori z nitrianskych JDS na čele s PaedDr. Antonom Chudíkom a pani Helenkou Hlavačkovou, prišiel a pozdravil nás aj predseda klubu ZV SR Nitra Krškany mjr. v. v. Ing. Mgr. Štefan Škrovánek. Turnaj otvoril predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel LUSPAJ, privítal účastníkov súťaže a hostí, predstavil realizačný tím a zaželal všetkým športovcom úspech v turnaji.

Priaznivé počasie, pripravenosť športovísk a základné zabezpečenie na ihrisku a v blízkom bistre vytvárali priaznivé predpoklady na úspešný priebeh súťaží. Svoje urobila aj úprava priľahlých trávnatých priestranstiev a poskytnutie jedálenských stolov a lavíc v starostlivosti orgánov mesta Nitra a zásluhou Mgr. Jána Grešša a p. Ingrid MEŇKYOVEJ.

Po vyžrebovaní poradia v turnaji sa postupne do východiskových pozícií postavili jednotlivé dvojice v oboch kategóriách – mužov i žien. Zakrátko sa spod príjemného tieňa stromov rozšírila motivujúca vôňa sprostredkovaná tímom logistiky – npráp. v. v. Stanislavom Chovancom na čele spolu s p. Emíliou Uharčekovou a p. Máriou Všelkovou. Samotná súťaž mala vzostupnú úroveň, skvalitnili ju aj noví hráči a postupne vygradovala do súboja troch finalistiek v kategórii žien a súboja štyroch finalistov v kategórii mužov. V tomto ročníku predošlí víťazi Štefan Citsoň a Eugen Candrák akosi neboli vo forme a neprešli sitom úvodných duelov. Že vlaňajšie prekvapujúce striebro poslanec MsZ Nitra Mgr. Ján GREŠŠO nezískal náhodou, v tomto roku jednoznačne potvrdil a kategóriu mužov suverénne vyhral. V kategórii žien potvrdila dlhodobo najlepšie výkony a vyhrala súťaž už druhý krát po sebe pani Magdaléna KRIVANSKÁ. Útechou pre usporiadateľov z klubu Nitra-Zobor bol tohtoročný zisk 3. miesta pplk. v. v. Ing. Jánom KOŠINOM. Doterajšie tradičné ovládnutie stupňa víťazov v kategórii žien reprezentantkami z nitrianskych JDS narušila vážna konkurencia z klubu Topoľčany nasadením p. Marty PROCHÁZKOVEJ. Potvrdilo sa opäť, že trpezlivosť, výdrž a pravidelný tréning sú základom a dôležitým východiskom účasti vo finále.

Vyhlásenia výsledkov a odovzdávania ocenení pre víťazov sa zúčastnil aj 2. viceprezident ZV SR plk. v. v. Ing. Eduard CSONGA. Potešilo nás, že si našiel v svojom bohatom týždennom programe čas aj na nás. V svojom príhovore ocenil konanie turnaja, poďakoval za organizáciu turnaja a ocenenie víťazov a poprial úspechy aj v činnosti zúčastneným tímom, partnerským organizáciám a klubom ZV SR.

Výsledky 6. ročníka Memoriálu Františka Chudu v petangu:

Kategória žien:

1.miesto       Magdaléna KRIVANSKÁ – JDS ZO č.5 Nitra-Zobor

2. miesto      Marta PROCHÁZKOVÁ – ZV SR Klub Topoľčany

3. miesto      Zdenka GAŠPAROVIČOVÁ – JDS MO č.1 Nitra

Kategória muži:

1. miesto      Mgr. Ján GREŠSO – poslanec MsZ Nitra

2. miesto      Igor POLAŠKO – VÚ 4405 Nitra

3. miesto      pplk. v. v. Ing. Ján KOŠINA – ZV SR Klub Nitra-Zobor

Zdravotnú službu zabezpečovala mjr. MUDr. SVOBODOVÁ s dvoma zdravotnými sestrami z ošetrovne VÚ 4405 Nitra, ich zásah nebol potrebný a ďakujeme za prítomnosť a nadobudnutý pocit istoty. Dodatočné poďakovanie patrí veliteľovi brigády plk. Ing. Pavlovi KOŽLEJOVI, ktorý nás nemohol z dôvodu služobnej zaneprázdnenosti navštíviť, za jeho angažovanosť, pomoc a ústretovosť pri zabezpečovaní priebehu turnaja. Súťažiaci športovci a diváci boli spokojní nielen s organizáciou, ale aj s priateľskou atmosférou. Banskobystričania, okrem dobrej nálady, získali aj diplom za úspešnú reprezentáciu klubu. Nielen oni, ale aj ostatné športové tímy prisľúbili v budúcnosti svoju účasť, už na 7.ročníku Memoriálu F.Chudu v petangu v roku 2024, možno aj v silnejšej zostave. Tešíme sa na budúce ďalšie stretnutie s našimi priateľmi.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová, mjr. v. v. Ing. Vladimír Horváth, pplk. v. v. Ing. Ján Košina

Loading