Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pamiatka zosnulých v Brezne

3 novembra, 2022

Pietnym aktom si členovia Klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa dňa 2. 11. 2022 o 17:00 hod. pripomenuli pamiatku zosnulým zapálením sviečok k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa delostrelectva II. taktickej skupiny SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa.

Krátkym presunom na nový cintorín sme navštívili miesta posledného odpočinku a zapálili sviečky:

  • hrob francúzskej partizánky Alžbety Blahovej,
  • väčší spoločný hrob obetí druhej svetovej vojny v ktorom sú pochovaní sovietsky a maďarskí vojaci
  • menší spoločný hrob obetí druhej svetovej vojny v ktorom sú pochovaní maďarskí vojaci,
  • hrob troch ruských pilotov, ktorí tragicky zahynuli na našom území pred 78. rokmi,
  • miesto posledného odpočinku nášho dlhoročného predsedu pplk. Jozefa Schulza, ktorý nás opustil v roku 2016 vo veku 83 rokov,

    V sviatočný deň všetkých svätých sme navštívili hroby na novom cintoríne našich bývalých kolegov mjr. Drábik Marián, mjr. Holek Dušan, mjr. Bodnár Ludevít. Na starom cintoríne kde sme zapálili sviečky na miestach posledného odpočinku pplk. Vyhnálik Jozef, mjr. Brndiar Tibor, nrtm. Centko Vladimír.

RR+MMM