Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pamätná medaila Ministra obrany SR 1. stupňa – Veľká česť pre predsedu Klubu ZV SR Brezno

7 júna, 2023

Dňa 6.júna 2023 o 14:30 hod. v priestoroch obradnej siene mestského úradu v Brezne bol prečítaný rozkaz Ministra obrany Slovenskej republiky o udelení Pamätnej medaily 1 stupňa pplk. v.v Ing. Vladimírovi Neupauerovi na návrh prezidenta ČaSOD za dlhoročné pôsobenie v občianskom združení ČaSOD , ZV SR a za propagáciu vojenstva na verejnosti.

Rozkaz prečítal plk. v.v. Ing. Richard Zimányi vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR.

Pamätnú medailu odovzdávala z poverenia Ministra obrany riaditeľka odboru sociálnej politiky JUDr. Ľubica Fúsková. Ďalej odovzdala aj vecný dar od Vojenského historického ústavu Bratislava a to knihu „Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945“.

pplk. v.v. Ing. Vladimír Neupauer poďakoval prítomným za česť ktorej sa mu dostalo a veľmi sa potešil knihe. Pri snahe o vytvorenie expozície s názvom „Vojenská posádka Brezno 1938 – 2003“ práve obdobie ktoré popisuje táto kniha tak v tom máme najväčšie medzery a možno nám to pomôže.

Ďalšie rozhovory pokračovali v kaviarni mestského hotela Ďumbier pri káve a koláčiku.

Táto udalosť sa podarila vďaka dobrej organizácii Ministerstva obrany kde do jednej služobnej cesty spojili návštevu odbojárky z druhej svetovej vojny doposiaľ žijúcej v obci Liptovský Ján, odovzdanie pamätnej medaily v Brezne a pokračovali v smere na Banskú Bystricu v príprave veteránskeho výstupu na Ďumbier a chatu M. R. Štefánika. Ako nám prezradili pri Trangoške bude základný tábor s varením gulášu pre účastníkov výstupu. Plánované sú ďalšie aktivity pre stretnutia veteránov ktorým zdravie a vek nedovoľuje absolvovať výstup. Pri tejto príležitosti už je na chate M. R. Štefánika vynesená pamätná lavička ktorá bude umiestnená a slávnostne odhalená v blízkosti pamätníka pri chate.

Loading