Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy víťazstva nad fašizmom v Topoľčanoch

13 septembra, 2022

Dňa 5.mája 2022 sa členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR zúčastnili osláv 77.výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2.svetovej vojny v Európe, ktoré organizoval Okresný úrad Topoľčany. Slávnostný sprievod, sprevádzaný vojenskou hudbou z Bratislavy, išiel mestom od okresného úradu k pamätníku pri Gymnáziu v Topoľčanoch. Po hymne a básni, za znenia hymnických piesní nasledoval akt kladenia vencov, príhovor prednostu okresného úradu Mgr. Rastislava KŇAZE, hymnickou piesňou boli oslavy ukončené.

Osláv sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu Topoľčany, Mestského úradu Topoľčany na čele s prednostkou úradu Mgr. Zuzanou Baranovou, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ, PaedDr. Pavol GOGA, JUDr. Karol GERHÁT, veliteľ 1. mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin JAKÁL, 13 členov Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany (predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK, Marta BARIAKOVÁ, pplk. v.v. Štefan FÁBER, pplk. v.v. Rudolf ZÁMEČNÍK, mjr. v.v. Zdeněk ŠANTORA, Margita ŠANTOROVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, pplk. v.v. Ing. Zdeněk ZATLOUKAL, práp. v.v. Kvetoslava ZATLOUKALOVÁ, Angela KLOBUČNÍKOVÁ, mjr. v.v. Pavol DOLEŽAJ, npráp. v.v. Milan PÁLENÍK), členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a delegácie politických strán.

Text: Ján Poliačik. Foto: 1.mb

Loading