Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy SNP v Topoľčanoch

18 septembra, 2022

Dňa 30.augusta 2022 sa členovia klubu Topoľčany ZV SR zúčastnili osláv 78. výročia SNP, ktoré organizoval Okresný úrad Topoľčany. Slávnostný sprievod, sprevádzaný vojenskou hudbou z Banskej Bystrice, išiel mestom od okresného úradu k pamätníku pri Gymnáziu v Topoľčanoch. Po hymne a básni, za znenia hymnických piesní nasledoval akt kladenia vencov, príhovor prednostu okresného úradu Mgr. Rastislava KŇAZE, hymnickou piesňou boli oslavy ukončené. Osláv sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu  Topoľčany, Mestského úradu Topoľčany, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ, PaedDr. Pavol GOGA, JUDr. Karol GERHÁT, veliteľ 1. mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, 7 členov Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany na čele s predsedom klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIKOM, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a delegácie politických strán.

Už tradične sme sa po oslavách stretli v pizzérii na malom občerstvení.

Text: Ján Poliačik

Foto: kpt. Mgr. M. Vazovan Grácová 1.mb

Loading