Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy SNP v Topoľčanoch

1 septembra, 2023

Dňa 30.augusta 2023 sa členovia klubu Topoľčany ZV SR zúčastnili osláv 79. výročia SNP, ktoré organizoval Okresný úrad Topoľčany. Slávnostný sprievod, sprevádzaný vojenskou hudbou z Bratislavy, šiel mestom od okresného úradu k pamätníku pri Gymnáziu v Topoľčanoch. Po akte kladenia vencov, hymne SR, slávnostnej básni nasledoval príhovor prednostu Okresného úradu Topoľčany Mgr. Rastislava KŇAZE a hymnickou piesňou bol ukončený slávnostný akt.
Osláv sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu Topoľčany, Mestského úradu Topoľčany, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ a Štefan GRACH, veliteľ        1. mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, 17 členov Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany na čele s predsedom klubu pplk. v.v. RSDr. Jánom POLIAČIKOM, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a delegácie politických strán.
Už tradične sme sa po oslavách stretli v pizzérii na malom občerstvení.
Text: Ján Poliačik
Foto: kpt. Mgr. M. Vazovan Grácová 1.mb, Ing. R. Kráľ.

Loading