Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy SNP v Novom Meste nad Váhom

15 septembra, 2022

Pri pomníku 27. padlých a popravených partizánov a funkcionárov odboja v Podjavorinsko-podbradlianskom regióne sme si 26. augusta 2022 popoludní pripomenuli 78. výročie SNP. K pamätníku položili vence a kytice vďaky podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Ing. Jozef Trstenský s delegáciou, poslanec TSK Mgr. Dušan Bublavý, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, SZPB, Zväzu vojakov SR, zástupcovia základných a stredných škôl, politických strán a hnutí a Jednoty dôchodcov Slovenska.

Po položení vencov a kytíc, hymne Slovenskej republiky, piesni v podaní speváckeho súboru Cantabile a básni nasledoval príhovor predsedu OblV SZPB a predsedu klubu ZV SR pplk. v. v. Dr. Kamila Krištofíka. V príhovore vyzdvihol hlavne organizáciu a priebeh povstania v našom regióne, aktivitu kpt. Miloša Uhra, genmjr. Jozefa Brunovského a ďalších, ale aj ľudu pod Javorinou, ktorý bol pevnou oporou partizánom. Vážme si týchto hrdinov, lebo ak si ich nebudeme vážiť, nemusíme žiadnych mať, keď ich budeme skutočne potrebovať. Poukázal na nutnosť objektívneho vysvetľovania dejín a SNP a nedopustiť ich skresľovanie. Príhovor ukončil poslednou slohou partizánskej hymny Tichá noc, tmavá noc – odkazom pre nasledujúce generácie: „Vy mladí čo po nás prídete, na tie dni zabudnúť nedajte, keď sa zem krvou zrosila, z krvi sa sloboda zrodila.“

Po hymnickej piesni Kto za pravdu horí sme položili kytice vďaky k hrobovému miestu padlých, na hrob brig. gen. Ing. Ivana Institorisa, priameho účastníka SNP a bývalého člena novomestského klubu ZV SR a partizána, ktorý padol pri obrane Partizánskeho.

Za klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom sa na pietnom akte zúčastnili: pplk. v. v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA a ďalší.

Kamil Krištofík
Foto: Milan Kadlečík

Loading