Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy Slovenského národného povstania pod Zoborom

1 septembra, 2022

Dňa 25. augusta 2022 prebehli v Nitre oslavy 78. výročia SNP. Samozrejmosťou na nich bola účasť členov klubu Nitra-Zobor a Nitra –Krškany na čele s predsedom klubu Nitra-Zobor pplk. v. v. Ing. Pavlom Luspajom. V porovnaní s predošlými rokmi, bola naša účasť vyššia. Pravidelnými spoluúčastníkmi sú aj príslušníci 11. brigády vzdušných síl Nitra, 12. mechanizovaného práporu Nitra a členovia SZPB.

Hlavný referát predniesol predseda NSK p. Milan Belica, študenti gymnázia predniesli básne a nitriansky spevokol sprevádzal slávnostné zhromaždenie lyrickými piesňami. Predseda Oblastného výboru SZPB pplk. v. v. Dr. Jozef Havel odovzdal Čestné uznanie ÚR SZPB Klubu vojenskej histórie v Nitre a Klubu ZV SR Nitra-Zobor. Udelené im boli za dlhoročný aktívny prístup v prezentácii historických udalostí a hrdinských činov našich predkov predovšetkým mladej generácii. Vojenská hudba OS SR z Banskej Bystrice a príslušníci vojenských útvarov posádky Nitra svojou prítomnosťou a vystúpením aj v tomto roku zvýraznili hodnotu spomienkového zhromaždenia a dôležitosť zachovania historickej pamäte.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

Loading