Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy 30. výročia prvej mierovej misie Slovenskej republiky v Seredi

10 mája, 2023

V utorok 2. mája 2023 sa v Seredi uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, ktoré pripomenulo 30. výročie vyslania prvej ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky do mierovej misie UNPROFOR. Podujatie zorganizovalo na podnet o. z. UN Veteran Slovakia Ministerstvo obrany SR  s podporou Generálneho štábu ozbrojených síl SR a mesta Sereď. Záštitu prevzala hlavná veliteľka ozbrojených síl prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Spomienková slávnosť bola venovaná všetkým slovenským vojakom, ktorí sa v minulosti zúčastnili mierovej misie OSN nielen v Juhoslávii ale aj v ďalších konfliktných krajinách. Slávnostný nástup  91. ženijného pluku, ktorý je nositeľom tradícií jednotky mierových síl spolu s jednotkou vojnových veteránov bol so všetkými poctami organizovaný na nástupišti útvaru.
V priestoroch kasární 91. ženijného pluku v Seredi sa stretli vojnoví veteráni, aktívni vojaci a pozvaní hostia. Medzi nimi bol poverený minister obrany SR Jaroslav Naď,  náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko, prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák, prezident UN-Veteran Slovakia plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD.,  náčelník vojenskej kancelárie prezidentky SR brig. gen. Ladislav Dovhun, veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr. Ing. Ivan Pach, predstaviteľ Klubu generálov SR brig. gen. v.v. Ing. Štefan Mečár, primátor mesta Ing. Ondrej Kurbel, viceprimátorka Ing. Mária Fačkovcová a ďalší. Pozvanie prijala aj delegácia vojnových veteránov armády ČR, ktorú viedol pplk. v. v. Vojtěch Plesník.
Úvodom vzdali prítomní minútou ticha hold všetkým vojakom, ktorí obetovali svoje životy za mier. Nasledovali príhovory hostí. Všetci spoločne vyjadrili hrdosť na slovenských vojakov, ktorí slúžili v misiách a prinášali nádej a pomoc do postihnutých oblastí. Poverený minister obrany SR Jaroslav Naď okrem iného povedal, že pred 30. rokmi boli do misie nasadení vojaci vo veľmi ťažkých podmienkach aj v priamom ohrození života, aby pomohli nevinným ľuďom, ktorí trpeli. Zároveň boli poverení urobiť všetko preto, aby bol ukončený nezmyselný vojenský konflikt. „Odmínovali ste, stavali mosty, cesty, pomáhali ste domácemu obyvateľstvu ale aj Slovákom, ktorí žili a žijú v krajinách Balkánu. Svojou špecializovanou a skvelou prácou ste zanechali hlbokú pozitívnu stopu, na ktorej do dnešných dní budujeme.“  Ďalej dodal, že v tom čase aj zahraničné ozbrojené sily ocenili profesionalitu slovenských vojakov. Tým zabezpečili, že aj v iných misiách a operáciách mali ďalší naši vojaci obdiv, rešpekt a úctu. Nastúpených vojakov a vojnových veteránov pozdravil aj náčelník Generálneho štábu generál  Daniel Zmeko. Prezident UN-Veteran Slovakia plk. v. v. Ing. Štefan Jangl v príhovore spomenul históriu prvých misií ženistov. Zdôraznil, že ženijný prápor MS OSN preukázal schopnosť slovenských ozbrojených síl spolupracovať s medzinárodnými partnermi a efektívne plniť úlohy v rámci mierových misií. Táto účasť zvýšila dôveryhodnosť a medzinárodnú reputáciu našich vojakov.
Po slávnostných príhovoroch odovzdal poverený minister obrany a náčelník Generálneho štábu OS SR účastníkom prvej mierovej misie Slovenskej republiky v jej novodobej ére vojenské vyznamenania. Pamätnú medailu  k 30. výročiu Ozbrojených síl SR udelil minister obrany SR 22 vojnovým veteránom, medzi nimi členom ZV SR – klub Sereď plk. v. v. Ing. Rostislavovi Šmehlíkovi, plk. v. v. Ing. Štefanovi Janglovi, pplk. v. v. Ing. Ľubomírovi Mičátekovi, pplk. v. v. Ing. Ondrejovi Urbanovi, pplk. v. v. Ing. Radislavovi Jelínkovi, pplk. v. v. Ing. Mariánovi Bartekovi, pplk. v. v. Ing. Milanovi Kuklišovi,  pplk. v. v. Ing. Milanovi Némethovi, kpt. v. v. Mgr. Milanovi Galgócimu, plk. v. v. Ing. Viliamovi Vachovi. Náčelník GŠ OS SR udelil pamätný kríž 5 vojnovým veteránom, medzi nimi členom ZV SR – klub Sereď pplk. Ing. Milanovi Kadlecovi, mjr. v. v. Ing. Ivovi  Křemenovi, pplk. v. v. Josefovi Mudrochovi, pplk. v. v. Ing. Gabrielovi Tóthovi.
Prezident UN-Veteran Slovakia odovzdal rad Bielej holubice Mons. Františkovi Rábekovi a genmjr. v. v. Ing. Ondrějovi Novosadovi, PhD. a rad za zásluhy a budovanie mieru I. stupňa plk. v. v. Ing. Ivanovi Kvačkajovi, pplk. Ing. Františekovi Mihalovičovi, Ing. Magdaléne Mellenovej a plk. v. v. Ing. Kamilovi Šipulovi.
Účastníci sa po slávnostnom pochode 91. ženijného pluku presunuli k Pamätníku mierových síl OSN, kde sa konal slávnostný akt kladenia vencov.  Tento pamätník od roku 2013 pripomína odchod prvých vojakov Armády Slovenskej republiky do mierovej operácie OSN. Je zároveň symbolom pamiatky a uznania pre všetkých vojakov, ktorí riskovali svoje životy a pracovali na udržaní mieru a bezpečnosti v rôznych konfliktných oblastiach. Slávnostný program ukončil modlitbou Mons. František Rábek.
Po skončení oficiálneho programu boli všetci účastníci pozvaní do reštaurácie Raketa, kde ich čakal chutný vojenský guláš, ktorý pripravili kuchári 91. ženijného pluku. Zároveň sa mohli zúčastniť krstu publikácie V službách mieru, ktorú vydali členovia o. z. UN-Veteran Slovakia.
Text: Iveta Tóthová,
Fotografie: Mária Tóthová a Ivan Kvačkay

Loading