Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslava Medzinárodného dňa žien v Seredi

16 marca, 2023

Oslava Medzinárodného dňa žien má v Seredi dlhoročnú tradíciou. Tento rok sa konala v stredu 8. marca v estrádnej sále Domu kultúry s účasťou 200 hostí. Súčasťou podujatia bola aj výročná členská schôdza Denného centra pre seniorov, ktorú viedol predseda centra Jozef Valábek. Pozvanie prijal primátor mesta Ondrej Kurbel, poverená vedúca organizačného oddelenia mestského úradu Silvia Adamčíková, predseda Zväzu vojakov SR – klub Sereď pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban aj vedúca klubu ZŤP v Seredi Ružena Ladicsová. ZV  SR – klub Sereď zastupovali aj viacerí jeho členovia, ktorí sú aj členmi Denného centra pre seniorov. Po všetkých formalitách a príhovoroch boli dámy na znak úcty obdarované kvetinou a  nasledovala zábava, o ktorú sa postaral svojím vystúpením spevokol Pohoda, založený pri Dennom centre pre seniorov v Seredi v roku 2011 a do tanca a spevu hrala skupina Naši. 
 

Loading