Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás pplk. v.v. Ján Valkovský

8 augusta, 2023

Rada klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 6. augusta 2023 vo večerných hodinách nás vo veku 93 rokov navždy opustil člen nášho klubu, zakladajúci člen Zväzu vojakov z povolania v posádke Topoľčany (v roku 1990), predseda Združenia vojenských dôchodcov v Topoľčanoch (1992 – 2002), dlhoročný náčelník  Posádkového domu armády v Topoľčanoch, spolupracovník a dobrý priateľ  pplk. v.v. Ján Valkovský. 

Česť jeho pamiatke.

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Pohreb bude 10.08.2023 (vo štvrtok) o 15,00 hod. na Novom cintoríne v Topoľčanoch.

 

Predseda klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR

Ján Poliačik

Loading