Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás podplukovník v.v. Rudolf MAJTÁN

3 novembra, 2022

Rada Klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 31.októbra 2022 nás vo veku nedožitých 90 rokov navždy opustil dlhodobý člen klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, zakladajúci člen klubu, dobrý priateľ,  kolega, bývalý delostrelec 13. tankovej divízie Topoľčany podplukovník v.v. Rudolf MAJTÁN. 

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledná rozlúčka s  našim kolegom bude dňa 4.novembra 2022 (v piatok) o 11,00 hod. na  novom cintoríne v Topoľčanoch.

       pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

       predseda klubu Topoľčany ZV SR

Loading