Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás plk. v. v. prof. Ing. Dezider SZABO

17 júna, 2023

Vážení priatelia,

Klub vojakov posádky Žilina z ľútosťou Vám oznamuje, že 16.júna 2023 po ťažkej chorobe skonal vo veku 89 rokov plk. v. v. prof. Ing. Dezider SZABO, CSc., dlhoročný príslušník Vojenskej fakulty VŠDS v Žiline, vedúci katedry, zástupca náčelníka Vojenskej fakulty pre vedeckú činnosť Žilinskej Univerzity a štátny tajomník Ministerstva dopravy SR.
Smútočná rozlúčka z vojenskými poctami bude 20.6.2023 v Dome smútku na Starom mestskom cintoríne v Žiline.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Juraj Drotár,
predseda KV posádky Žilina

Loading