Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás plk. v.v. JUDr. et Mgr. Rudolf MARTANČÍK

10 januára, 2023

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 08.01.2023 nás náhle opustil  plk. v.v. JUDr. et Mgr. Rudolf MARTANČÍK, dlhoročný pracovník Ministerstva obrany SR a neskôr Ministerstva vnútra SR. Pôsobil v oblasti ľudských zdrojov a zásadným spôsobom ovplyvnil tvorbu sociálneho zákona, oblasť ochrany práv profesionálnych vojakov a poberateľov výsluhových dôchodkov. 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho najbližším.

Česť jeho pamiatke!   

Text: genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek