Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás plk. v.v. Ing. Dušan KUBÍK

6 júla, 2023

Vážení priatelia,

Klub vojakov posádky Žilina z ľútosťou Vám oznamuje, že po ťažkej chorobe skonal 5. júla 2023 vo veku 75 rokov plk. v.v. Ing. Dušan KUBÍK, dlhoročný veliteľ a štábny funkcionár, veliteľ HaZb v Žiline. Smútočná rozlúčka z vojenskými poctami bude 11.7.2023 o 12,00 hod v Dome smútku na Starom mestskom cintoríne v Žiline.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke.

Juraj Drotár,

predseda KV posádky Žilina

Loading