Zväz vojakov Slovenskej republiky

Opustil nás mjr. v.v. Peter CIFRA

24 marca, 2024

Rada klubu Levice Zväzu vojakov SR s hlbokým žiaľom oznamuje členom Zväzu vojakov SR, priateľom a známym, že 21. marca 2024 nás vo veku nedožitých 59 rokov navždy opustil mjr. v.v. Peter CIFRA, dôstojník mobilizačnej skupiny vojenského útvaru Levice a neskoršie na vyšších veliteľstvách v Bratislave.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 26. marca o 14.00 hod. v Levickom krematóriu podľa občianskeho obradu.

 

Členovia klubu Levice Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú rodine hlbokú sústrasť.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

Česť jeho pamiatke!

 

Rada Klubu ZV SR Levice

Loading