Zväz vojakov Slovenskej republiky

Okienko do histórie – Kasárne Pezinok

28 októbra, 2022

      V roku 1936, po dlhších rokovaniach, docielilo mesto dohodu, podľa ktorej mala vojenská správa vybudovať pri Rozálke kasárne s desiatimi objektami. Náklady boli vyčíslené na 2 500 000 korún. Parcelu o rozlohe 4 katastrálne jutrá (kat. jutro = 5753,6 m2) darovalo mesto Pezinok. Kasárne boli dané do užívania v januári 1938. Umiestnená v nich bola posádka Náhradného práporu pešieho pluku č. 39. Pezinok sa stal sídlom vojenskej posádky, posádkovým veliteľom bol major Ladislav Bodický. 

      V rokoch 1957 až 2001 bol v kasárňach dislokovaný  VÚ 5949 Pezinok (poslednou bola, od októbra 1995 do októbra 2001, v kasárňach dislokovaná 37. protilietadlová raketová brigáda, v rokoch 1997 až 2001 známa ako Pezinská brigáda Ľudovíta Štúra).

      V roku 2004, po zrušení VÚ 5949  Pezinok,  odovzdalo Ministerstvo obrany SR uvoľnené objekty kasární rezortu spravodlivosti. V súčasnej dobe je v kasárňach  umiestnený  Špecializovaný trestný súd, ktorý rieši závažné prípady trestnej činnosti. V objekte je tiež umiestnený Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR a  Justičná akadémia, ktorá zabezpečuje  vzdelávanie prokurátorov a vyšších justičných pracovníkov.

Poloha: 902 01 Pezinok, Suvorovova 1665/5, Mestská časť Rozálka/sídlisko Sever;

Rozloha: 23 014,4 m2;

Súradnice: 48°17′47″S 17°15′40″V

Text prílohy poskytla PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestkého múzea v Pezinku.

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.