Zväz vojakov Slovenskej republiky

Podporte nás 2%

Princípy použitia 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Finančné prostriedky získané z 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa môžu použiť len na účely, ktoré sú v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov, ako je uvedené nižšie:

  1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
  3. poskytovanie sociálnej pomoci,
  4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
  5. podpora vzdelávania,
  6. ochrana ľudských práv,
  7. ochrana a tvorba životného prostredia,
  8. veda a výskum,
  9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Pri každom použití financií z 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby sa prísne overuje, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z horeuvedených účelov a súčasne tento účel je uvedený aj vo vašich Stanovách/Štátútoch/Nadačných listinách.

Loading