Zväz vojakov Slovenskej republiky

Odišli z našich radov!

1 februára, 2023

S poľutovaním oznamujem, že 26.1.2023 odišiel do leteckého neba, vo veku nedožitých 91 rokov, člen klubu Piešťan, pilot mjr. v.v. Miroslav REPÍK. Taktiež jeho dvaja súpútnici pilot mjr. v.v. Miron PETRO a pplk. v.v. Ing. Anton ŠUPA. Česť ich pamiatke.

Loading